Årsmøte 2013

 
Det var hyggelig å se så mange av dere på årsmøtedagen 2. februar 2013.  Til dere som ikke fikk være med, kommer vi nå med en liten oppsummering.


Som det står i invitasjonen, startet vi dagen med årsmøte parallelt med familiebading.  De som er interesserte kan lese referatet fra årsmøtet (legges ut snart), men vi vil bare nevne et par punkter:
– Nytt satsningsområde.  Vi valgte «Selvstendighet» som vårt nye satsningsområde.  Styret kommer til å jobbe med satsningsområdet på mange forskjellige måter, men først og fremst ved å arrangere mestringskvelder for diverse målgrupper. Vi skal også skrive om selvstendighet i nyhetsbrevet.  Generelt sett prøver vi å bidra til svar ang. slike ting som «hvorfor sliter barnet mitt med å bli mer selvstendig?» og «hva kan vi gjøre nå for å sikre barnet en mer selvstendig fremtid?»  Følg med på facebook og i nyhetsbrevet. 
Ny leder og nytt styre. Lora takket for seg etter tre år som leder, og vi ønsker Kåre velkommen som ny leder.  Bak ham står noen erfarne styremedlemmer (Lora, Peggy, Fridtjof og Rita) og noen nye (Ragnhild Agathe, Bjørn og Anita). Vi gleder oss til samarbeidet fremover.
– Takk for innsatsen i 2012.  2012 var et aktivt og spennende år for fylkeslaget, som du kan lese om i årsmeldingen.  Både våre tillitsvalgte og foreldregruppeledere gjorde en imponerende innsats, og de fortjener en stor takk! Vi ønsker også lykke til til Hege og Rune, som sluttet i styret. Rune ble valgt til foreningens sentralstyre, og Hege fortsetter å støtte foreningens arbeid fra sitt nye hjem i Telemark.  Tusen takk til dere begge.     
Etter at årsmøtet var formelt avsluttet (kl. 11.35), fikk vi besøk av Niels Petter Thorkildsen fra Autismeforeningens Faglig råd.  Han informerte oss om endringer i diagnosemanualen i USA. Han svarte også på ofte stilte spørsmål som: «Vil Asperger syndrom forsvinne fra den europeiske diagnosemanualen?» og «Må personer med Asperger utredes på nytt?» (se side 18-20 i foilene).
Vi sitter igjen med følelsen av at en endring i diagnosemanualene kan føre til noe positivt. Det kan nemlig bidra til et større diagnostisk fokus på individuell kartlegging — noe som igjen kan bidra til mer rettferdig saksbehandling i NAV og kommunene (i dag er det mange ansatte som tror at skillet mellom «autisme» og «Asperger» sier noe om hvor mye og hva slags støtte enkeltpersonen trenger).     
Kl. 12 spiste vi lunsj sammen på Emma Kafé, som var nesten fylt til randen.  Omtrent 25 barn og dobbelt så mange voksne samlet seg rundt bordene og koste seg med deilig mat.  Samtalene var mange, og felleskap med andre i lignende situasjon var  – som vanlig – gull verdt.   
Etter lunsj delte vi oss.  Halvparten valgte seminaret «Praktiske løsninger på hverdagsutfordringer» ved Kristin Utgård.  Se foilene fra foredraget her (kommer snart).  Resten av oss hadde det gøy på Sansehuset eller nettkaféen.  Årsmøtedagen var på mange måter et sårt tiltrengt fritidstilbud til vår gruppe.  Les om andre fritidstilbud her.
Vi gleder oss til å se dere på våre arrangementer i 2013!  
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer