Årsmøte 2012

møteklubbe med tekst 2012Nå er det ganske lenge siden årsmøtedagen 11. februar 2012, men vi har mange koselige minner fra arrangementet.  Tusen takk til alle som deltok!  Til dere som ikke fikk være med, kommer vi nå med en liten oppsummering.

Dagen startet med årsmøtet.  De som er interesserte kan lese referatet fra årsmøtet, men vi vil bare nevne et par punkter:

Nytt satsningsområde.  Vi valgte «Hverdagsmestring» som vårt nye satsningsområde.  I følge en foreldreundersøkelse og tilbakemeldinger fra seminardeltakere, ønsker medlemmene våre hjelp til å mestre egen hverdag, særlig i krevende overgangsperioder.  De ønsker også kontakt med andre som har lignende utfordringer, helst med de som har barn på omtrent samme alder og med samme diagnose.

Styret kommer til å jobbe med satsningsområdet på mange forskjellige måter, men først og fremst ved å arrangere mestringskvelder for forskjellige målgrupper.  I vår 2012 arrangerte vi en pappakveld, en kveld for ungdommer med diagnose sammen med mor/far, og en kveld for barnehageforeldre og andre i startgropa.  Mestringskveldene var en stor suksess, og vi kommer til å arrangere flere i høst 2012.  Følg med på facebook og i nyhetsbrevet. 

Nytt styre.  I år var det kun to styremedlemmer som valgte å ikke fortsette i styret: Berit-Kristin og Gunnar. Tusen takk for innsatsen! Og til deres familier: tusen takk at vi fikk «låne» deres kjære i 2011. Når noen går ut, kommer nye krefter til.  Vi ønsker Hege og Rita velkommen inn i styret.  Vi gleder oss til samarbeidet fremover.

Årsmøtet ga også styret fullmakt til å rekruttere et nytt varamedlem hvis vi trenger det — og det gjør vi.  På landsmøtet i Sogndal ble Rune valgt til sentralstyret, og vi ønsker å få tak i noen som kan trå til fram til årsmøtet i februar.  Ta kontakt med oss hvis du er interessert (akershus@autismeforeningen.no).

Etter årsmøtet spiste vi lunsj sammen på Emma Kafé, som var nesten fylt til randen.  Omtrent 15 barn og dobbelt så mange voksne samlet seg rundt bordene og koste seg med deilig mat.  Samtalene var mange, og felleskap med andre i lignende situasjon var  – som vanlig – gull verdt.   

Etter lunsj delte vi oss.  Halvparten valgte seminaret «Sensoriske vansker knyttet til mat hos personer med autisme» ved Ellen Ekevik.  Se foilene fra foredraget her.  Resten av oss hadde det gøy på Sansehuset eller nettkaféen.  Årsmøtedagen var på mange måter et sårt tiltrengt fritidstilbud til vår gruppe.  Les om andre fritidstilbud her.

Vi håper at 2012 blir et like aktivt og positivt år for fylkeslaget som 2011 var.  Les mer i årsmeldingen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer