Årsmøte 2012 Innkalling

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

 

Vi kallar med dette inn til årsmøte i fylkeslaget, laurdag 3. mars,

Tremek , Vestnes (industriområde Skorgenes).

 

 

Program for dagen:

Kl. 12.00 – 13.30                    Årsmøte

Kl. 13.30 – 14.30                    Lunsj

Kl. 14.30 – 17.00                     Fagdel: Asperger og arbeid.

                                    Innleiing ved Bjarne Jullum frå Aspergerbedriftene i Drammen

                                   Diskusjon.

Saksliste Årsmøte:

1)      Val av dirigent

2)      Val av referent

3)      Årsmelding 2011

4)      Rekneskap 2011

5)      Budsjett 2011

6)      Handlingsplan 2011

7)      Innkomne saker

8)      Val

 

Asperger/høgtfungerande ut i arbeid og aktivitet.

 

Det å bli vaksen og å komme seg ut i arbeidslivet byr på utfordringar. Vi slit med å få NAV på banen i den grad vi kunne ønske. Vi får besøk av Bjarne Jullum som har vore med å starte opp Aspegerbedriftene – ei verksemd med tilsette med Asperger syndrom/høftfungerande.  Avdelingsleiar Roger Rishaug vil orientere om Vestnes si lokale bedrift Tremek, og det vil også bli ei omvisning.   

 

Årsmøte, lunsj og fagdel er gratis for våre medlemmer.

Dersom du har saker du ønsker skal takast opp på årsmøtet, vennligst send

melding  til : post@mr.autismeforeningen.no eller

Autismeforeningen  Møre og Romsdal fylkeslag,  Jostein Dalen 6212 Liabygda. Frist: 10.02.2012.

Diettbehov kan meldast til Helga Iren Kvien Tel 99389992.

 

Årsmelding er å finne under «medlemsaktivitet – årsmøte»

 

VI ØNSKJER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET.

 

Med vennleg helsing

Autismeforeningen Møre og Romsdal Fylkeslag

 

 

Jostein Dalen

fylkesleiar

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer