Årsmøte

 

 

Møteinnkalling

Årsmøte avholdes den 4. mars, 2013 kl. 18.00 i Klevgata 5 i Adventkirkens lokaler.

Møtet innledes med foredrag fra Ressurssenteret på Asdal Skole.

Liv Rostøl gir en presentasjon av Ressurssenteret, hvem de er, hvilke tilbud de har og hva de holder på med. Katja Gottschewski, som også kommer fra Ressurssenteret, forteller om autistisk kultur.

Servering.

Årsmøte

Sak 1 Godkjenning av dagsordenen.

Sak 2 Valg av møteleder og referent.

Sak 3 Årsmelding v/ leder Anne Helene Huseby Bøe.

Sak 4 Revidert regnskap v/ kasserer Oddbjørn Benestveit.

Sak 5 Aktivitetsliste for 2013.

Sak 6 Valg av nytt styre, revisor, valgkomite, likemann.

Leder: Anne Helene Huseby Bøe

Sekretær: Rolf Myrum

Kasserer: Oddbjørn Benestveit

Styremedlem: Eva Jakobsen

Styremedlem: Siri Marie Oland

Styremedlem: Solfrid Nyli Myrum

Varamedlem: Gunn Sørensen

 

Likemann: Anders Bjerkenes

 

Eventuelt.

Alle er hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Autismeforeningen i Norge, Aust-Agder Fylkeslag

Rolf Myrum

Sekretær

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer