Årsmøte 2 mars 2023 kl 18

Årsmøte for Autismeforeningen i Vest Agder blir torsdag 2 mars kl 18 i Rådhuskvartalet, Kristiansand.
Sakspapirer/innkalling blir sendt ut på mail til alle medlemmer ca 2 uker før møtet.
Saker som en ønsker at skal tas opp under eventuelt, må meldes til styret innen 2 /2

Enkel servering (meld i fra om evt allergier)
Påmelding til Anne Cath på 91586020 eller på mail vest-agder@autismeforeningen.no innen 2/3

pga at foredragsholder måtte melde forfall så har vi i styret valgt å ha kvelden som en erfaringsutveksling mellom medlemmer og snakke om aktiviteter som er ønskelig at fylkeslaget ser på om kan starte opp.