Årshjul 2010

Fylkeslagets årshjul synliggjør når diverse arrangementer og oppgaver skal gjennomføres, og når ulike beslutninger skal fattes. 

Det er et viktig hjelpemiddel for styret og gir en god oversikt over styringsprosessene.

Vedlagt finner du fylkeslagets årshjul for 2010.  Side 1 gir oversikt over aktiviteter og oppgaver som styret i fylkeslagets har ansvar for.  Side 2  gir oversikt over aktiviteter arrangert av foreningen sentralt.