Seminar i Alta 17. og 18. oktober

17. - 18. okt 2023
Utløpt!
08:30 - 15:30
Alta videregående skole

Skoleveien 15, 9510 Alta

Autismeforeningen Finnmark har den glede å invitere personer som har autismespekterdiagnoser, pårørende og andre interesserte til seminar i Alta den 17. og 18. oktober

Klikk her for program og påmelding

Følgende foredragsholdere kommer:

Tage Lien
Tage Lien er sykepleier med videreutdanning i bl.a. målrettet miljøarbeid og prosjektledelse. Han har
bl.a. arbeidet som rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, tourettes syndrom
og narkolepsi i helse sør-øst, leder for behandlingstilbud for ungdom med autisme og leder for
autismeteamet ved habiliteringstjenesten i Buskerud. Tage har også jobbet som prosjektkoordinator
ved knutepunkt for mekling og konflikthåndtering.

Caroline Bjørnstad
Caroline er ansatt som psykiatrisk sykepleier og sexolog ved klinikk Alta i Finnmarkssykehuset. Hun
har lang erfaring fra psykisk helsevern ved Klinikk Alta. Hun har også jobbet i flere år ved Smiso
(senter mot incest og seksuelle overgrep) hvor hun bl.a. underviste barn og ungdom om seksuelle
overgrep.

Trine Lise Bakken
Trine Lise Bakken er psykiatrisk sykepleier, har hovedfag i helsevitenskap og en doktorgrad innen
psykisk helse og utviklingshemming ved Oslo universitetssykehus. Trine Lise Bakkens forsking
omfatter psykose og andre psykiske lidelser hos ungdom og voksne med utviklingshemming /
autisme. Hun har bidratt til bokutgivelser og vært redaktør for artikkelsamlinger. Hun har publisert
en rekke forsknings- og fagartikler i tillegg til klinisk arbeid med pasienter som har både psykiske
lidelse og utviklingshemming / autisme. Bakken er første amanuensis ved OsloMet med fagansvar
for videreutdanning i utviklingshemming og psykisk lidelse.

Marianne Berg Halvorsen
Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt, i alle helseforetak i Helse Nord, som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig hos barn og ungdom. Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere. Forskningsstudien ledes av UNN HF.

Psykologspesialist og forsker Marianne Berg Halvorsen leder studien og jobber ved UNN Habilitering for barn og ungdom. Hun har forsket på psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelser i siden 2012.

Klikk her for program og påmelding

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer