Landsmøte i Autismeforeningen i Norge

09. - 10. nov 2024
All Day

Autismeforeningen i Norge sitt landsmøte avholdes 9.-10. november på Solastrand Hotell.

Landsmøtet er AiNs øverste myndighet.

Landsmøtet består av:
• Sentralstyrets medlemmer
• Representanter fra Ressursgruppen for voksne med ASD
• Representant fra Valgkomiteen
• Representanter fra hvert av lokallagsstyrene
• Representant fra Kontrollkomiteen
• Sekretariatsleder
• Observatører kan inviteres til å delta på landsmøtet

Alle med gyldig medlemskap i AiN har møterett på landsmøtet.

Stemmerett på landsmøtet fordeles slik:
• Sentralstyret (6 stemmer)
• Hvert lokallag (19 stk.) har 3 stemmer, som kan benyttes av én representant
• Ressursgruppen for voksne med ASD har 2 stemmer

Alle stemmeberettigede har tale- og forslagsrett. Medlemmene i AiN kan delta som observatører.

Fristen for å sende inn saker til landsmøtet er 13. september.
Papirene sendes ut til alle deltakere senest 11. oktober.

Formell innkalling og påmelding sendes til Ressursgruppen for voksne med ASD, valgkomiteen, lokallagene og kontrollkomiteen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer