Dato

28. okt 2022

Kurs med Stian Orm og Jon Løkke fra Autismekonsult

Auditoriet, Førde Sentralsjukehus

Dato

28. okt 2022
08:30 - 14:30

– Psykisk helse for personer på autismespekteret og endringsarbeid