Innkalling til årsmøte Autismeforeningen i Rogaland

25. feb 2023
Utløpt!
11:00 - 12:30

Påmelding: https://forms.gle/r8DVT2gK5nhnKU5NA

Hvor: Clarion Hotel Stavanger

Når: kl 11

Saksliste

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.         Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.         Fylkeslagets årsmelding 

5.         Revidert regnskap

6.         Vedta fylkeslagets budsjett

7.         Innkomne saker

8.         Valg
– Representanter til styreverv
– 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
– Valgnemnd, 2 personer velges for 1 år

Mvh Styret AiR

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer