Vest- Agder Lokallag
29. nov 2023

Foreldregruppe i Flekkefjord og omegn

29. nov 2023
19:00 - 21:00

Invitasjon til foreldre/foresatte av barn med ASD (Autismespekterdiagnose).


Foreldregruppen kan fungere som en samtalegruppe der vi kan dele erfaringer og gjerne være til støtte og hjelp for hverandre.
STED: Sanitetshuset på Drangeid

Påmelding innen fredag til Lillian Kallevåg
E-post: kalleredd@hotmail.com
Sms: 91747247

Håper vi sees!