Digitalt årsmøte

Digitalt - Microsoft Teams
03. apr 2024
Utløpt!
19:00 - 20:30

Innkalling til årsmøte 3.april 2024
Tid: kl.19.00 -20.30
Sted: digitalt
Påmelding: finnmark@autismeforeningen.no

Saksliste til årsmøtet

 1. Valg av 2 protokollførere
 2. Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden
 5. Årsmelding av foregående år
 6. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år
 7. Revisors beretning
 8. Budsjett for inneværende kalenderår
 9. Innkomne saker
 10. Valg
  a) Leder
  b) Nestleder
  c) Økonomiansvarlig
  d) Minst to styremedlemmer
  e) Minst to varamedlemmer
  f) 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor
  g) Valgkomité

Velkommen!
Vennlig hilsen styret.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer