Eksterne kurs (høst 2023)

31. des 2023
Utløpt!
08:00 - 18:00
Oslo/Akershus

Akershus lokallag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB: Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+). Vi prøver å notere om kursene streames og om kursene arrangeres utenom vanlig arbeidstid (helg- eller kveldskurs), men det kan være feil og mangler. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn og/eller digitalt.

KURS OM AUTISMESPEKTERET

DatoKurs om autismespekteretStedDigitalt?
11.08.23Samarbeide eller motarbeide (Spiss)Ja
15.08.23Autisme i arbeidslivetArendalJa
16.08.23ADHD og autisme for Oslo-skolerJa
30.08.23+Tannhelsekonf. med bl.a. fokus på autismeOslo
30.08.23Terapeutferdigheter og utviklingshemning/autismeJa
30.08.23Om arbeidsforberedende trening, med innlegg om autismeOsloJa
07.09.23Energibudsjett, workshop arr. av SpissLørenskog
26.09.23Emosjonell modenhet og autismeJa
26.09.23ADHD og autisme for Oslo-skolerJa
26.09.23Kafé for foresatte, med fokus på ASKLørenskog
30.09.23Kvinnekaffe med foredrag om autisme Kolbotn
10.10.23Sensorisk dysfunksjon og kognitiv overbelastning Ja
12.10.23Sosiale historier, workshop arr. av SpissLørenskog
16.10.23Webinar om autisme for nybegynnere, arr. av SpissJa
16.10.23Energibudsjett, arr. av Spiss Ja
19.10.23Nevroutviklingsforstyrrelser i skolenOslo
18.10.23+ASD og inkluderende utdanning/arbeidJa
25.10.23+ASD og inkluderende utdanning/arbeidGardermoen
26.10.23Revidert EIBI prosedyreJa
26.10.23SOR-konferanse om livskvalitetOsloJa
26.10.23Habiliteringsforskning med innlegg om autismeTromsøJa
27.10.23Kveldswebinar om stresskartlegging, arr. av SpissJa
03.11.23Lunsjkurs – lat eller utbrent?Ja
09.11.23+Asperger/ASF, ADHD og psykiske lisdelser – inkludering i utdanning, lærlingeløp og arbeidspraksisOslokun
del 2
09.11.23Pårørendesamarbeid og voksne utviklingshemmede, med innlegg ved Autismeforeningen Gardermoen
09.11.23Webinar om sensorisk kartlegging, arr. av SpissJa
16.11.23+Hjernehelsekonferanse med innlegg om autisme på dag 2OsloJa
20.11.23+Dagsenterkonf. Autisme er nevnt ifb 2 innlegg.GardermoenJa
23.11.23Konf. innlegg om autisme & arbeidsforberedende treningGardermoenJa
23.11.23Et liv med Asperger, arr. av Oslo lokallagSagene
28.11.23Spiss lunsjkurs – spørsmål og svarJa
29.11.23Webinar om yrkeskartlegging, arr. av Spiss Ja
01.12.23Disputas om ADHD med/uten autismeOslo
05.12.23Erfaringskonferanse, nevrofeltetOslo
25.01.24Felleskonf. om somatikk og autisme mmJa
29.01.24Spesialundervisning som virker, med innlegg om nevroutviklingsvenlig skole. GardermoenJa
13.02.24Foredrag ved en psykolog/mor til autist Nesodden
06.03.24Fysisk sykdom og utviklingshemming/autismeJa
05.06.24+AutismekonferansenTønsberg
diverseTirsdagswebinarer fra NKUPJa
diverseLunsjkurs fra SpissJa
når du vilAutismevennlig klasserom på din skoleDin skoleJa
når du vilDokumentarfilmen «Søstera til Silje»Ja
når du vilOversikt over diverse e-læringskursJa

KURS RETTET MOT PERSONER MED DIAGNOSE (IKKE ALT PASSER FOR ALLE)

DatoKurs for personer med diagnoseStedDigitalt?
10.08.23Camp FreedomDrammen
02.09.23+Kurs for par hvor den ene er på spekteretSkien
07.09.23Energibudsjett, workshop arr. av SpissLørenskog
19.09.23+Diakonhjemmets Asperger-kurs, krever henvisningOslo
21.09.23+Diakonhjemmets Asperger-kurs, krever henvisningOslo
11.10.23Refleksjoner rundt åpenhet og psykisk helseOslo
25.11.23+Kurs for par hvor den ene er på spekteret Skien
10.02.24+Kurs for par hvor den ene er på spekteretSkien
21.04.24+Kurs for par hvor den ene er på spekteretSkien
når du vilE-læring, Diverse livsmestringskurs fra AhusJa
når du vilE-læring, Ung livsmestring (under ca. 26 år)Ja
når du vilE-læring om selvhjelp for sosial angst, andre vanskerJa
når du vilE-læring om diverse temaer innenfor helseJa
når du vilE-læring for utviklingshemmede om diverse temaerJa
når du vilE-læring om søvnJa
diverseSeksualitet (krever henvisning)Ahus
2023?Gruppetilbud for ungdommer med ASDBUP Follo
2023?Diakonhjemmets Asperger-kurs – spør om høstkursOslo
2023?Meg og min alder – spør om neste kurs?

KURS OM ASK OG SPRÅKUTVIKLING

DatoKurs om ASK, språkutvikling o.l. StedDigitalt?
04.07.23BPA og ASKJa
22.08.23åpen dag om kommunikasjonshjelpemidlerNydalen
23.08.23Milla Says tegn-til-taleJa
10.09.23Gratis tegn-til-tale kveldJa
12.09.23+Tegn til taleJa
20.09.23Bli kjent med Milla Says Ja
26.09.23Bli kjent med Know Me Ja
18.10.23Hvordan komme i gang med Milla SaysJa
18.10.23Statped webinar om ASKJa
21.10.23Snakk med øyneneOslo
01.11.23Tegn til tale i kommunen og Milla SaysJa
02.11.23Bli kjent med KnowMeJa
08.11.23Innlegg om ASK på Statpeds brukerkonf.Oslo
22.11.23Kveldskurs i tegn til taleJessheim
diverseMånedlige kurs om Milla Says-appenJa
diverseKurs om Kjenn Meg-appenJa
diverseNAV kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseAbilia kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseCognita kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseKurs fra Barnas språksenterJa
avtalesEbbe Nebb tegn-til-tale kursJa
når du vilStatpeds e-læring om ASKJa
når du vilWebinaropptak fra Haukåsen skoleJa

«HVA MED OSS?» OG «HVA MED MEG?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2023, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne. Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2023.

Modum Bads e-læringskurs for par kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort, men fokuset er ikke på det å ha et barn med nedsatt funksjonsevne i familien.

KURS OM SPESIALPEDAGOGIKK, RETTIGHETER OG ANDRE TEMAER RUNDT FUNKSJONSNEDSETTELSER

DatoKurs om diverse relaterte temaerStedDigitalt?
15.08.23BPA utenfor boksenArendalJa
15.08.23Ekskludering av funksjonshemmedeJa
16.08.23Institusjoner skulle være nedlagt men…Ja
17.08.23Rekruttering via inkluderingJa
19.08.23+AmaliedageneOslo
30.08.23Arbeidsforberedende treningOsloJa
30.08.23Skrive debattinnlegg om funksjonshindredes saker Ja
06.09.23Valgdebatt i regi av NFU AskerAsker
07.09.23Pårørende treff om taushetsplikt Lørenskog
08.09.23Psykisk helse og utviklingshemningJa
08.09.23AI og elever med lesevanskerJa
11.09.23Ufrivillig skolefravær og angstJa
14.09.23Unge kvinner med ADHDOslo
15.09.23Selektiv mutismeJa
15.09.23Dysleksi fra forskjellige perspektiver Oslo
16.09.23Lansering av filmer om epilepsiAskerJa
18.09.23Tourettes og utfordrende atferdJa
19.09.23NAVs klage- og ankesystemOslo
20.09.23PårørendekonferansenJa
20.09.23Kurs om tilrettelagt fysisk aktivitetSandvika
20.09.23Tourette og tilleggsvanskerJa
21.09.23NevroutviklingspsykologiOslo
22.09.23Info om tilskuddsordning Discover EU InclusionJa
27.09.23Filmpremiere: Ola – en helt vanlig uvanlig fyr Oslo
27.09.23+Modul 1, Eksplosive barnJa
27.09.23Ufrivillig skolefraværJa
27.09.23Utviklingshemning og aldringStorefjell
28.09.23FFO webinar om rettighetsbrudd Ja
28.09.23Temakveld med poesi om pårørendeproblematikkOslo
28.09.23Boklansering, «Uønska åtferd»Oslo
28.09.23For mye digital undervisning? Ja
04.10.23Lyninnføring i Tourettes, for foresatteJa
11.10.23+Pårørendekurs uansett diagnoseLillestrøm
11.10.23Bedre søvnJa
12.10.23Film (Ola en helt vanlig uvanlig fyr) og stands (kveld)Kolbotn
13.10.23Helhetlig kartleggingJa
14.10.23Saksprosa som aktivismeOslo
18.10.23Universell utformingJa
19.10.23Multifunksjonshemmede på skolen (Statped)Ja
19.10.23Tjenester til 18+ år i AskerAsker
19.10.23Pasient- og brukerombudetJa
20.10.23+BegrepsundervisningJa
24.10.23Hjelp og hjelpemidlerJa
24.10.23+Digitale treff for voksne søsken Ja
25.10.23Om BPA og Prima Assistanse (kveldskurs)Lillestrøm
25.10.23Tourette og læringJa
26.10.23Spesialpedagogikk, lese- og språkutviklingBlindern
26.10.23+Kommunikasjon rundt skolefraværssakerJa
26.10.23Pårørendetreff om tvang og makt Lørenskog
30.10.23+Potensielt voldelige, tvang, boevne osvGardermoenJa
31.10.23+Høstkonferanse for attføringsbedrifterOslo
01.11.23Ola – en helt vanlig uvanlig fyr med besøk av regissørenSki
01.11.23Boklansering, om pårørende og hjelpeapparatetOslo
01.11.23Orientering for alleJa
01.11.23+Modul 2, Eksplosive barnJa
01.11.23+Skriv om pårørendetraumer Ja
02.11.23Temakveld om pårørendeskamOslo
02.11.23Tvang mot barn i helsevesenetJa
02.11.23Funksjonsnedsettelse og psykisk helse (minoritetsperspektiv) Oslo
03.11.23+Østlandsk lærerstevneOslo
07.11.23+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagoger Ja
08.11.23Statpeds brukerkonf.Oslo
09.11.23Pårørendesamarbeid og voksne utviklingshemmedeGardermoen
13.11.23+Ufrivillig skolefraværGardermoenJa
14.11.23Utfordrende atferd og inkluderende idrett Ja
14.11.23BPA-kveldOslo
14.11.23Ola – en helt vanlig uvanlig fyr med besøk av regissørenAsker
15.11.23Webinar om livssorgJa
16.11.23Utdanning og flerminoriteter (funksjonshemmede ++) OsloJa
19.11.23Ufrivillig skolefravær – lytt til barnaOslo
19.11.23Hesteassistert intervensjon Gan
20.11.23+Gaming i arbeid med ungeGardermoenJa
20.11.23Abloom fagkonferanse om inkluderingOsloJa?
21.11.23Abloom internasjonal mottakelseOslo
22.11.23Barnehagewebinar om søsken til alvorlig syke barn Ja
22.11.23Søsken som pårørendeJa
22.11.23Skolewebinar om søsken til alvorlig syke barnJa
22.11.23BarnerettigheterOslo
22.11.23Info om søskentilbudet i Lillestrøm kommuneLillestrøm
22.11.23Kveldswebinar, Tourettes og eksekutive funksjonerJa
23.11.23Gaming, læring og inkluderingGardermoenJa
27.11.23LivssorgLillestrøm
27.11.23+Ungt utenforskapGardermoenJa
28.11.23LivssorgOslo
28.11.23Temadag rundt funksjonshemning og deltakelseOsloJa
29.11.23Ola – en helt vanlig uvanlig fyr med besøk av regissørenOslo
29.11.23Hva nå? (veien videre med diagnose)Ja
29.11.23Kveldswebinar om livskvalitet og språkforstyrrelseJa
29.11.23Boligrettigheter, arr. av NFUJa
30.11.23En idrett for alleOslo
30.11.23Å starte et Inn på tunet-tilbudJa
30.11.23Filmvisning «Ola – en helt vanlig uvanlig fyr» med regissørOslo
02.12.23Grand-seminaret for pårørende innen psykisk helseOslo
04.12.23Funksjonsnedsettelser og menneskerettigheterOsloJa
05.12.23+Webinar om aldring og helse hos utviklingshemmede Ja
06.12.23Veier til innenforskap, likestilling, inkludering, mangfoldAgderJa
06.12.23BPA-kveldOslo
07.12.23Fragilt X og utfordrende atferdAhus
07.12.23+Lederkurs om søskentilbudet SIBSFrambu
07.12.23Pårørende treff om selvstendighetLørenskog
07.12.23Rapportlansering om menneskerettigheterOslo
14.12.23Helsekompetanse og navigering i helsetjenestenJa
21.12.23BPA-kurs rettet mot tenåringer/unge voksne Ja
10.01.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
17.01.24Tourette og utfordrende atferdJa
23.01.24+Mestringsteknologi for alle, med fokus på utviklingshemmedeAsker
29.01.24+Barn som pårørendeGardermoenJa
05.02.24Sjef i eget livLillestrøm
07.02,24Utviklingshemning, språkforstyrrelse og/eller lærevanskerNydalen
12.02.24+Vernepleierkonferanse GardermoenJa
23.02.24+BegrepsundervisningJa
05.03.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
11.03.24+Utfordrende atferd i skolenGardermoen
11.03.24+Miljøterapi i skolenGardermoenJa
15.03.24NFU-konferanse om menneskerettigheterOslo
04.04.24+Gruppelederkurs om bruk av søskentilbudet SIBSFrambu
10.04.24BPA og foreldrerollenJa
07.05.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
07.05.24Stress og traumer i foreldrerollen (helgkurs)OsloJa
31.05.24Funksjonsnedsettelse og psykisk helse (minoritetsperspektiv)Oslo
03.06.24+SkolevegringskonferanseGardermoenJa
07.06.24Likestillingsbrølet, et seminarDrammen?
Når du vilE-læring, diverse livmestringskurs fra AhusJa
Når du vilKunnskapsbasert habilitering f.eks. i kommunenJa
Når du vilE-læring om epilepsiJa
Når du vilForedrag om selektiv mutismeJa
Når du vilDiametas livsmestringsverktøy (gratis ut 2023) Ja
Når du vilTvang og makt i skolenJa

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer