Diverse eksterne
30. sep 2023

Eksterne kurs (høst 2023)

Oslo/Akershus
30. sep 2023
08:00 - 18:00

Akershus lokallag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB: Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+). Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn og/eller på nettet.

KURS OM AUTISMESPEKTERET

DatoKurs om autismespekteretStedDigitalt?
11.08.23Samarbeide eller motarbeide (Spiss)Ja
15.08.23Autisme i arbeidslivetArendalJa
16.08.23ADHD og autisme for Oslo-skolerJa
30.08.23+Tannhelsekonf. med bl.a. fokus på autismeOslo
30.08.23Terapeutferdigheter og utviklingshemning/autismeJa
30.08.23Om arbeidsforberedende trening, med innlegg om autismeOsloJa
07.09.23Energibudsjett, workshop arr. av SpissLørenskog
26.09.23Emosjonell modenhet og autismeJa
26.09.23ADHD og autisme for Oslo-skolerJa
26.09.23Kafé for foresatte, med fokus på ASKLørenskog
30.09.23Kvinnekaffe med foredrag om autisme Kolbotn
10.10.23Sensorisk dysfunksjon og kognitiv overbelastning Ja
12.10.23Sosiale historier, workshop arr. av SpissLørenskog
16.10.23Energibudsjett, arr. av Spiss Ja
19.10.23Nevroutviklingsforstyrrelser i skolenOslo
18.10.23+ASD og inkluderende utdanning/arbeidJa
25.10.23+ASD og inkluderende utdanning/arbeidGardermoen
26.10.23Revidert EIBI prosedyreJa
26.10.23SOR-konferanse om livskvalitetOsloJa
26.10.23Habiliteringsforskning med innlegg om autismeTromsøJa
09.11.23+Asperger/ASF, ADHD og psykiske lisdelser – inkludering i utdanning, lærlingeløp og arbeidspraksisOslokun
del 2
09.11.23Pårørendesamarbeid og voksne utviklingshemmede, med innlegg ved Autismeforeningen Gardermoen
20.11.23+Dagsenterkonf. Autisme er nevnt ifb 2 innlegg.GardermoenJa
23.11.23Konf. innlegg om autisme & arbeidsforberedende treningGardermoenJa
27.11.23LivssorgLillestrøm
28.11.23LivssorgOslo
05.12.23Erfaringskonferanse, nevrofeltetOslo
25.01.24Felleskonf. om somatikk og autisme mmJa
29.01.24Spesialundervisning som virker, med innlegg om nevroutviklingsvenlig skole. GardermoenJa
05.06.24+AutismekonferansenTønsberg
diverseTirsdagswebinarer fra NKUPJa
diverseLunsjkurs fra SpissJa
når du vilOversikt over diverse e-læringskursJa

KURS RETTET MOT PERSONER MED DIAGNOSE (IKKE ALT PASSER FOR ALLE)

DatoKurs for personer med diagnoseStedDigitalt?
10.08.23Camp FreedomDrammen
02.09.23+Kurs for par hvor den ene er på spekteretSkien
07.09.23Energibudsjett, workshop arr. av SpissLørenskog
19.09.23+Diakonhjemmets Asperger-kurs, krever henvisningOslo
21.09.23+Diakonhjemmets Asperger-kurs, krever henvisningOslo
11.10.23Refleksjoner rundt åpenhet og psykisk helseOslo
når du vilE-læring, Diverse livsmestringskurs fra AhusJa
når du vilE-læring, Ung livsmestring (under ca. 26 år)Ja
når du vilE-læring om selvhjelp for sosial angst, andre vanskerJa
når du vilE-læring om diverse temaer innenfor helseJa
når du vilE-læring om søvnJa
diverseSeksualitet (krever henvisning)Ahus
2023?Gruppetilbud for ungdommer med ASDBUP Follo
2023?Diakonhjemmets Asperger-kurs – spør om høstkursOslo
2023?Meg og min alder – spør om neste kurs?

KURS OM ASK OG SPRÅKUTVIKLING

DatoKurs om ASK, språkutvikling o.l. StedDigitalt?
04.07.23BPA og ASKJa
22.08.23åpen dag om kommunikasjonshjelpemidlerNydalen
23.08.23Milla Says tegn-til-taleJa
10.09.23Gratis tegn-til-tale kveldJa
12.09.23+Tegn til taleJa
20.09.23Bli kjent med Milla Says Ja
26.09.23Bli kjent med Know Me Ja
18.10.23Statped webinar om ASKJa
21.10.23Snakk med øyneneOslo
08.11.23Innlegg om ASK på Statpeds brukerkonf.Oslo
diverseMånedlige kurs om Milla Says-appenJa
diverseKurs om Kjenn Meg-appenJa
diverseNAV kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseAbilia kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseCognita kurs om ASK/hjelpemidlerJa
diverseKurs fra Barnas språksenterJa
avtalesEbbe Nebb tegn-til-tale kursJa
når du vilStatpeds e-læring om ASKJa
når du vilWebinaropptak fra Haukåsen skoleJa

«HVA MED OSS?» OG «HVA MED MEG?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2023, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne. Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2023.

Modum Bads e-læringskurs for par kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort, men fokuset er ikke på det å ha et barn med nedsatt funksjonsevne i familien.

KURS OM SPESIALPEDAGOGIKK, RETTIGHETER OG ANDRE TEMAER RUNDT FUNKSJONSNEDSETTELSER

DatoKurs om diverse relaterte temaerStedDigitalt?
15.08.23BPA utenfor boksenArendalJa
15.08.23Ekskludering av funksjonshemmedeJa
16.08.23Institusjoner skulle være nedlagt men…Ja
17.08.23Rekruttering via inkluderingJa
19.08.23+AmaliedageneOslo
30.08.23Arbeidsforberedende treningOsloJa
30.08.23Skrive debattinnlegg om funksjonshindredes saker Ja
06.09.23Valgdebatt i regi av NFU AskerAsker
07.09.23Pårørende treff om taushetsplikt Lørenskog
08.09.23Psykisk helse og utviklingshemningJa
08.09.23AI og elever med lesevanskerJa
11.09.23Ufrivillig skolefravær og angstJa
14.09.23Unge kvinner med ADHDOslo
15.09.23Selektiv mutismeJa
15.09.23Dysleksi fra forskjellige perspektiver Oslo
16.09.23Lansering av filmer om epilepsiAskerJa
18.09.23Tourettes og utfordrende atferdJa
19.09.23NAVs klage- og ankesystemOslo
20.09.23PårørendekonferansenJa
20.09.23Kurs om tilrettelagt fysisk aktivitetSandvika
20.09.23Tourette og tilleggsvanskerJa
21.09.23NevroutviklingspsykologiOslo
22.09.23Info om tilskuddsordning Discover EU InclusionJa
27.09.23Filmpremiere: Ola – en helt vanlig uvanlig fyr Oslo
27.09.23+Modul 1, Eksplosive barnJa
27.09.23Ufrivillig skolefraværJa
27.09.23Utviklingshemning og aldringStorefjell
28.09.23FFO webinar om rettighetsbrudd Ja
28.09.23Temakveld med poesi om pårørendeproblematikkOslo
28.09.23Boklansering, «Uønska åtferd»Oslo
28.09.23For mye digital undervisning? Ja
04.10.23Lyninnføring i Tourettes, for foresatteJa
11.10.23+Pårørendekurs uansett diagnoseLillestrøm
11.10.23Bedre søvnJa
14.10.23Saksprosa som aktivismeOslo
19.10.23Multifunksjonshemmede på skolen (Statped)Ja
19.10.23Pasient- og brukerombudetJa
24.10.23Hjelp og hjelpemidlerJa
24.10.23+Digitale treff for voksne søsken Ja
25.10.23Tourette og læringJa
26.10.23Pårørendetreff om tvang og makt Lørenskog
30.10.23+Potensielt voldelige, tvang, boevne osvGardermoenJa
31.10.23+Høstkonferanse for attføringsbedrifterOslo
01.11.23Boklansering, om pårørende og hjelpeapparatetOslo
01.11.23+Modul 2, Eksplosive barnJa
02.11.23Temakveld om pårørendeskamOslo
02.11.23Tvang mot barn i helsevesenetJa
03.11.23+Østlandsk lærerstevneOslo
07.11.23+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagoger Ja
08.11.23Statpeds brukerkonf.Oslo
09.11.23Pårørendesamarbeid og voksne utviklingshemmedeGardermoen
13.11.23+Ufrivillig skolefraværGardermoenJa
20.11.23+Gaming i arbeid med ungeGardermoenJa
20.11.23Abloom fagkonferanse om inkluderingOsloJa?
21.11.23Abloom internasjonal mottakelseOslo
22.11.23Søsken som pårørendeJa
23.11.23Gaming, læring og inkluderingGardermoenJa
27.11.23+Ungt utenforskapGardermoenJa
29.11.23Hva nå? (veien videre med diagnose)Ja
07.12.23Pårørende treff om selvstendighetLørenskog
10.01.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
17.01.24Tourette og utfordrende atferdJa
05.03.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
11.03.24+Miljøterapi i skolenGardermoenJa
07.05.24+IMAL (bokstavmetode) for spesialpedagogerJa
Når du vilE-læring, diverse livmestringskurs fra AhusJa
Når du vilKunnskapsbasert habilitering f.eks. i kommunenJa
Når du vilE-læring om epilepsiJa
Når du vilForedrag om selektiv mutismeJa
Når du vilTvang og makt i skolenJa