Eksterne kurs (aug./sept.)

30. sep 2022
Utløpt!
08:00 - 18:00
Oslo/Akershus

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler om autismespekteret 

12.08.22    Kort foredrag om skolestart (nettkurs)
16.08.22    ADHD, autisme og Tourettes i skolen (nettkurs)
16.08.22    Rettigheter og autisme (nettdebatt)
30.08.22    Autisme og inkluderende praksis, modul 2 (Oslo)
08.09.22    PASS og inkluderende opplæring (Oslo). På engelsk. ASD er nevnt i beskrivelsen på facebook.
09.09.22    Nevroutviklingsforstyrrelser og skolen (Oslo)
14.09.22    Autismespekterforstyrrelser, henvising og utredning  (Oslo)
21.09.22+  Sosial kompetanse og ASD eller utviklingshemning (Drammen)
23.09.22    Asperger i arbeid og studier (nettkurs)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
28.09.22     Overganger og autismespekteret (nettkurs fra spiss)
30.09.22     Hva er autisme? (Drammen)
01.10.22+   Når sansene tar styringen (nettkurs fra Spiss, 8 uker)
20.10.22     Nevroutviklingsforstyrrelser, kompleksitet og overlapp (nettkurs)
27.10.22     2 innlegg om autisme på habiliteringsforskningskonf. (nettkurs/Bodø)
02.11.22     Forskning og praksis innen autisme/utviklingshemning (nettkurs)
04.11.22     Å være mor til et barn med autisme (Oslo)
05.11.22     Ufrivillig skolefravær og ASD, ADHD osv (Oslo)
08.11.22     Asperger fagdag (nettkurs)
23.11.22     Utviklingshemning og autisme (nettkurs)
29.11.22     Autisme og inkluderende praksis, modul 3 (Oslo)
06.12.22     Autisme-modulen i De utrolige årene på nevro-konferanse (Oslo)
10.01.23     ASD for ansatte i spesialisthelsetjenesten (Oslo/nettkurs)
26.01.23     Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelse (nettkurs)
31.01.23     Rapport om autisme og psykisk helse (nettkurs)
14.02.23+  Habiliteringskonf. for helsepersonell (Fornebu)

diverse       Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
når du vil   Diverse kurs, webinaropptak og e-postleksjoner fra Spiss
når du vil   Diverse e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs).
når du vil   Diverse Nordvoll-webinarer om nye 1.-klassinger med autisme (nettkurs)
kommer     Autismeakademiet utvikles av Spiss

Kurs som handler om ASK og språkutvikling

17.08.22 ASK og et bedre liv (Arendal/nettkurs)
31.08.22 Komme i gang med KnowMe etter sommeren (nettkurs)
01.09.22 Tegn til tale workshop (Oslo)
07.09.22
ASK etter 10 år i opplæringsloven (nettkurs)
10.09.22 Tegn til tale workshop (Drammen)
21.09.22 Webinar om Milla Says (nettkurs)
30.09.22
KAT-kassen (nettkurs)
24.10.22 PECS (Drammen)
31.10.22 Lese- og skriveopplæring med nedsatt talespråk (nettkurs)
03.11.22 Communicator av Milla Says (Oslo)
04.11.22 Innføring i ASK (Østlandsk lærerstevne i Oslo)
01.12.22 KAT-kassen (nettkurs)
diverse   Milla Says: flere introkurs og fagdager, ukentlig digitalt møterom (nettkurs)
diverse   Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettkurs)
diverse   Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse   Barnas språksenter tilbyr kurs om munnmotorikk osv
diverse   Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse   NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler. Velg tema og fylke.
avtales        Ebbe nebb tegn-til-tale (nettkurs)
når du vil    E-læring om ASK (nettkurs)
når du vil    Haukåsen skoles webinar om ASK (nettkurs)

Kurs for personer med diagnose
14.09.22+  Oppstart i gruppekurs for personer med Asperger (Oslo)
15.09.22+  Oppstart i gruppekurs for personer med Asperger (Oslo)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
diverse        Hva er viktig for meg? for voksne med utviklingshemning (Ahus)
diverse        Venner, kjærester og seksualitet for voksne med utviklingshemning m.fl. (Ahus)
diverse        Gruppetilbud for ungdommer med ASD (Follo). Artikkelen beskriver metoden. Vi har ikke
mer informasjon om tilbudet.
når du vil    Ung livsmestring (nettkurs).

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2022, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne.Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2022.

Et digitalt samlivskurs fra Modum Bad kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort.

Andre kurs som kan være relevante

15.08.22   Eksplosive barn, modul 1 (nettkurs)
16.08.22   Eksplosive barn, modul 2 (nettkurs)
16.08.22   Utviklingshemmedes rett til å bo hvor de vil (Arendal/nettkurs)
17.08.22   Folkehelse og utviklingshemming (nettkurs)
17.08.22   Jobbmatch (nettkurs)
18.08.22    Hvordan bidra til egen inkludering (nettkurs)
25.08.22   Tilsyn med helse- og omsorgstjenester (nettkurs)
31.08.22   Å snakke med selvkritiske unge (nettkurs)
31.08.22   Utfordrende atferd hos unge (nettkurs)
01.09.22+ Bokgruppen Livssorg (nettkurs)
06.09.22   Tilrettelagt fysisk aktivitet (Vestby)
07.09.22+ Fagkonferanse om tilrettelagt arbeid (Gardermoen)
09.09.22   SAFO-konf. om inkluderende vgs (Gardermoen)
13.09.22   Statpeds brukerkonf. (nettkurs/Gardermoen)
19.09.22   Stress og utmattelse (nettkurs)
20.09.22   Foreldrekurs om pubertet hos utviklingshemmede (Drammen)
20.09.22+   Funkispolitikk ved Uloba (nettkurs)
21.09.22   Selvhjelp og foreldregrupper (nettsamling)
21.09.22   Pårørendekonferanse (nettkurs)
22.09.22   Fagkurs om pubertet hos utviklingshemmede (Drammen)
23.09.22   Fagseminar om funksjonsnedsettelse (Kulturhuset i Oslo)
23.09.22+ Begrepsutvikling hos skolebarn (nettkurs)
26.09.22   Hva er psykose (Lillestrøm)
27.09.22+ Begrepsutvikling hos barnehagebarn (nettkurs)
27.09.22   Kognitive hjelpemidler (nettkurs)
28.09.22   Hjelpemidler for barn (Lillestrøm)
28.09.22   Hjelpemidler for barn (Oslo)
28.09.22   Overgangen til voksenliv (nettkurs, krever medlemskap)
28.09.22   Kartlegging av begreper (nettkurs)
30.09.22   Kartlegging av begreper (nettkurs)
30.09.22   Rettigheter i grunnskolen, arr. av FFO (Oslo)
05.10.22   CRPD/menneskerettigheter (nettkurs)
11.10.22   Likestillings- og diskriminerings ombudet (nettkurs)
12.10.22   NAV for VTA-ledere og veiledere (Oslo)
13.10.22   Nevropsykologisk utvikling og modning (nettkurs)
13.10.22   Tidlig identifisering av språkforstyrrelser (nettkurs)
14.10.22   SIBS søskenkurs for ledere/potensielle ledere (nettkurs)
17.10.22   Temakveld om skolefravær (Frogner)
19.10.22   Inkluderende arbeidsliv (nettkurs)
18.10.22   Språkvansker hos barn (nettkurs/Oslo)
18.10.22+ Tilpasset opplæring og inkluderende lærerstøtte (Oslo)
18.10.22    Verksted, begrepsundervisning (Oslo). Se andre kurs her.
20.10.22    Skolevegring og skoleangst (nettkurs, med foredragsholder fra Spiss)
24.10.22+ Bofellesskap for utviklingshemmede (Gardermoen)
26.10.22+ SPOT, om teknologi og spesialpedagogikk (Gardermoen)
27.10.22+ Påbyggingskurs i begrepsutvikling (nettkurs)
27.10.22+ Dagsenterkonf. (Gardermoen /nettkurs)
27.10.22+ Menneskerettigheter og utviklingshemning (Oslo/nettkurs)
02.11.22   Sanseintegrasjon (Nittedal)
02.11.22   Temakveld om skolefravær (Frogner)
02.11.22   Funksjonshemmedes menneskerettigheter (Oslo)
02.11.22+ Digital skrivegruppe for pårørende (nettkurs)
04.11.22+ Østlandsk lærerstevne (Oslo)
08.11.22   Oppstartskurs for kommende sosiale entreprenører (Asker)
09.11.22   Å støtte tilhørighet (nettkurs)
14.11.22   Livssorg (Lillestrøm)
14.11.22   Mestringskatten (Oslo)
14.11.22+ Munnmotorikk og oral atferd (Oslo)
17.11.22+ Individuell jobbstøtte (Gardermoen/nettkurs)
21.11.22   Ungt utenforskap (nettkurs)
24.11.22+ Gaming i læring og inkludering (nettkurs)
24.11.22   Forebygge skolefravær (nettkurs)
24.11.22+ Ufrivillig skolefravær (Gardermoen/nettkurs)
28.11.22+ Utfordrende atferd i skolen (Gardermoen/nettkurs)
01.12.22   Ufrivillig skolefravær (nettkurs)
23.01.23+ Spesialundervisning som virker (Gardermoen/nettkurs)
30.01.23+ Barn som pårørende (Gardermoen/nettkurs)
13.04.23   Livssorg i familien (Oslo)
diverse     Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse     NAKU holder oversikt over kurs om utviklingshemning
diverse     Fagfokus arrangerer mange relevante konferanser.
diverse     NAFOs webinarer om atferdsanalyse (nettkurs)
diverse     Ulobas webinarer om BPA, likestilling osv (nettkurs)
diverse     Ulobas justelefon om BPA (tlf)
diverse     LovLedning tilbyr juridisk hjelp (Oslo)
diverse     Statpeds rådgivningssamlinger om elever med komplekse, omfattende behov (nettkurs)
diverse     Livmestring (nettkurs)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer