Diverse eksterne

Eksterne kurs (høst 2022)

Oslo/Akershus

Dato

30. sep 2022

Dato

30. sep 2022
08:00 - 18:00

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler om autismespekteret 

12.08.22    Kort foredrag om skolestart (nettkurs)
16.08.22    ADHD, autisme og Tourettes i skolen (nettkurs)
16.08.22    Rettigheter og autisme (nettdebatt)
30.08.22    Autisme og inkluderende praksis, modul 2 (Oslo)
08.09.22    PASS og inkluderende opplæring (Oslo). På engelsk. ASD er nevnt i beskrivelsen på facebook.
09.09.22    Nevroutviklingsforstyrrelser og skolen (Oslo)
14.09.22    Autismespekterforstyrrelser, henvising og utredning  (Oslo)
23.09.22    Asperger i arbeid og studier (nettkurs)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
01.10.22+   Når sansene tar styringen (nettkurs fra Spiss, 8 uker)
20.10.22     Nevroutviklingsforstyrrelser, kompleksitet og overlapp (nettkurs)
27.10.22     2 innlegg om autisme på habiliteringsforskningskonf. (nettkurs/Bodø)
04.11.22     Å være mor til et barn med autisme (Oslo)
05.11.22     Ufrivillig skolefravær og ASD, ADHD osv (Oslo)
08.11.22     Asperger fagdag (nettkurs)
23.11.22     Utviklingshemning og autisme (nettkurs)
29.11.22     Autisme og inkluderende praksis, modul 3 (Oslo)
10.01.23     ASD for ansatte i spesialisthelsetjenesten (Oslo/nettkurs)
26.01.23     Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelse (nettkurs)
diverse       Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
når du vil   Diverse kurs, webinaropptak og e-postleksjoner fra Spiss
når du vil   Diverse e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs).
når du vil   Diverse Nordvoll-webinarer om nye 1.-klassinger med autisme (nettkurs)
kommer     Autismeakademiet utvikles av Spiss

Kurs som handler om ASK og språkutvikling

07.09.22 ASK etter 10 år i opplæringsloven (nettkurs)
30.09.22 KAT-kassen (nettkurs)
01.12.22 KAT-kassen (nettkurs)
diverse   Milla Says: flere introkurs og fagdager, ukentlig digitalt møterom (nettkurs)
diverse   Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettkurs)
diverse   Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse   Barnas språksenter tilbyr kurs om munnmotorikk osv
diverse   Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse   NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler. Velg tema og fylke.
når du vil    E-læring om ASK (nettkurs)
når du vil    Haukåsen skoles webinar om ASK (nettkurs)

Kurs for personer med diagnose
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
høst?           Ny runde med mestringskurs for voksne med Asperger? (Oslo)
diverse        Hva er viktig for meg? for voksne med utviklingshemning (Ahus)
diverse        Venner, kjærester og seksualitet for voksne med utviklingshemning m.fl. (Ahus)
diverse        Gruppetilbud for ungdommer med ASD (Follo). Artikkelen beskriver metoden. Vi har ikke
mer informasjon om tilbudet.
når du vil    Ung livsmestring (nettkurs).

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2022, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne.Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2022.

Et digitalt samlivskurs fra Modum Bad kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort.

Andre kurs som kan være relevante

15.08.22   Eksplosive barn, modul 1 (nettkurs)
16.08.22   Eksplosive barn, modul 2 (nettkurs)
17.08.22   Folkehelse og utviklingshemming (nettkurs)
17.08.22   Jobbmatch (nettkurs)
18.08.22    Hvordan bidra til egen inkludering (nettkurs)
31.08.22   Å snakke med selvkritiske unge (nettkurs)
31.08.22   Utfordrende atferd hos unge (nettkurs)
01.09.22+ Bokgruppen Livssorg (nettkurs)
07.09.22+ Fagkonferanse om tilrettelagt arbeid (Gardermoen)
09.09.22   SAFO-konf. om inkluderende vgs (Gardermoen)
13.09.22   Statpeds brukerkonf. (nettkurs/Gardermoen)
19.09.22   Stress og utmattelse (nettkurs)
21.09.22   Selvhjelp og foreldregrupper (nettsamling)
21.09.22   Pårørendekonferanse (nettkurs)
23.09.22+ Begrepsutvikling hos skolebarn (nettkurs)
27.09.22+ Begrepsutvikling hos barnehagebarn (nettkurs)
28.09.22   Overgangen til voksenliv (nettkurs, krever medlemskap)
30.09.22   Rettigheter i grunnskolen, arr. av FFO (Oslo)
12.10.22   NAV for VTA-ledere og veiledere (Oslo)
13.10.22   Nevropsykologisk utvikling og modning (nettkurs)
18.10.22   Språkvansker hos barn (nettkurs/Oslo)
18.10.22+ Tilpasset opplæring og inkluderende lærerstøtte (Oslo)
24.10.22+ Bofellesskap for utviklingshemmede (Gardermoen)
26.10.22+ SPOT, om teknologi og spesialpedagogikk (Gardermoen)
27.10.22+ Påbyggingskurs i begrepsutvikling (nettkurs)
27.10.22+ Dagsenterkonf. (Gardermoen /nettkurs)
27.10.22+ Menneskerettigheter og utviklingshemning (Oslo/nettkurs)
02.11.22   Sanseintegrasjon (Nittedal)
02.11.22   Funksjonshemmedes menneskerettigheter (Oslo)
04.11.22+ Østlandsk lærerstevne (Oslo)
14.11.22   Livssorg (Lillestrøm)
17.11.22+ Individuell jobbstøtte (Gardermoen/nettkurs)
21.11.22   Ungt utenforskap (nettkurs)
24.11.22+ Gaming i læring og inkludering (nettkurs)
24.11.22   Forebygge skolefravær (nettkurs)
24.11.22+ Ufrivillig skolefravær (Gardermoen/nettkurs)
28.11.22+ Utfordrende atferd i skolen (Gardermoen/nettkurs)
23.01.23+ Spesialundervisning som virker (Gardermoen/nettkurs)
30.01.23+ Barn som pårørende (Gardermoen/nettkurs)
diverse     Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse     NAKU holder oversikt over kurs om utviklingshemning
diverse     Fagfokus arrangerer mange relevante konferanser.
diverse     NAFOs webinarer om atferdsanalyse (nettkurs)
diverse     Ulobas webinarer om BPA, likestilling osv (nettkurs)
diverse     Ulobas justelefon om BPA (tlf)
diverse     LovLedning tilbyr juridisk hjelp (Oslo)
diverse     Statpeds rådgivningssamlinger om elever med komplekse, omfattende behov (nettkurs)
diverse     Livmestring (nettkurs)