Eksterne kurs (høst 2022)

13. des 2022
Utløpt!
08:00 - 18:00
Oslo/Akershus

Akershus lokallag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler om autismespekteret 

01.10.22+   Når sansene tar styringen (nettkurs fra Spiss, 8 uker)
04.10.22 ADHD eller autisme, hva er hva (nettkurs fra NKUP)
11.10.22 Autisme og samhandling (nettkurs fra NKUP)
18.10.22 Autismeskole (nettkurs fra NKUP)
20.10.22     Nevroutviklingsforstyrrelser, kompleksitet og overlapp (nettkurs)
27.10.22     2 innlegg om autisme på habiliteringsforskningskonf. (nettkurs/Bodø)
28.10.22 Asperger og rus (nettkurs)
28.10.22 Disputas, autisme og tilleggsvansker (nettkurs/NTNU)
02.11.22     Forskning og praksis innen autisme/utviklingshemning (nettkurs)
03.11.22 Spør oss om autisme (nettkurs fra Spiss)
04.11.22     Å være mor til et barn med autisme (Oslo)
05.11.22     Ufrivillig skolefravær og ASD, ADHD osv (Oslo)
08.11.22     Asperger fagdag (nettkurs)
14.11.22 Hva er autisme, for fagfolk (Drammen)
23.11.22     Utviklingshemning og autisme (nettkurs)
25.11.22 Nevroutviklingsforstyrrelser og spisevansker (nettkurs)
29.11.22     Autisme og inkluderende praksis, modul 3 (Oslo)
30.11.22 Statpeds fagtorg med innlegg om skolefravær og autisme (nettkurs)
06.12.22     Autisme-modulen i De utrolige årene på nevro-konferanse (Oslo)
09.12.22 Spiss lunsjkurs (nettkurs)
10.01.23     ASD for ansatte i spesialisthelsetjenesten (Oslo/nettkurs)
26.01.23     Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelse (nettkurs)
31.01.23     Rapport om autisme og psykisk helse (nettkurs) 
10.02.23 To innlegg om autisme på Ung-SOR konf. (Oslo)
14.02.23+  Habiliteringskonf. for helsepersonell (Fornebu)

diverse       Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
når du vil   Diverse kurs, webinaropptak og e-postleksjoner fra Spiss
når du vil   Diverse e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs).
når du vil   Diverse Nordvoll-webinarer om nye 1.-klassinger med autisme (nettkurs)
kommer     Autismeakademiet utvikles av Spiss

Kurs som handler om ASK og språkutvikling

19.10.22 ASK og litteratur for alle (nettkurs)
19.10.22 Hvorfor Milla Says er unik (nettkurs)
21.10.22 ASK og skrivetrappa (nettkurs)
24.10.22 PECS (Drammen)
31.10.22 Lese- og skriveopplæring med nedsatt talespråk (nettkurs)
03.11.22 Communicator av Milla Says (Oslo)
04.11.22 Innføring i ASK (Østlandsk lærerstevne i Oslo)
15.11.22 Norsk med tegnstøtte (nettkurs)
16.11.22 Tegn-til-tale med Milla Says (nettkurs)
30.11.22 Statpeds fagtorg med innlegg om ASK og småbarn (nettkurs)
01.12.22 KAT-kassen (nettkurs)
06.12.22 Norsk med tegnstøtte (nettkurs)
09.01.23+ Tegn-til-tale, dagtid (nettkurs)
09.01.23+ Tegn-til-tale, kveldstid (nettkurs)
28.02.23+ Tegn til tale, dagtid (nettkurs)
diverse   Milla Says: flere introkurs og fagdager, ukentlig digitalt møterom (nettkurs)
diverse   Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettkurs)
diverse   Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse   Barnas språksenter tilbyr kurs om munnmotorikk osv
diverse   Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse   NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler. Velg tema og fylke.
avtales        Ebbe nebb tegn-til-tale (nettkurs)
når du vil    E-læring om ASK (nettkurs)
når du vil    Haukåsen skoles webinar om ASK (nettkurs)

Kurs for personer med diagnose
14.09.22+  Oppstart i gruppekurs for personer med Asperger (Oslo)
15.09.22+  Oppstart i gruppekurs for personer med Asperger (Oslo)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
10.11.22 Fuelboks og gode hverdagsliv (nettkurs)
diverse        Hva er viktig for meg? for voksne med utviklingshemning (Ahus)
diverse        Venner, kjærester og seksualitet for voksne med utviklingshemning m.fl. (Ahus)
diverse        Gruppetilbud for ungdommer med ASD (Follo). Artikkelen beskriver metoden. Vi har ikke
mer informasjon om tilbudet.
når du vil    Ung livsmestring (nettkurs).
når du vil Selvhjelpskurs om sosial angst og andre temaer (nettkurs)

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2022, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne.Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2022.

Et digitalt samlivskurs fra Modum Bad kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort.

Andre kurs som kan være relevante

05.10.22   CRPD/menneskerettigheter (nettkurs)
11.10.22   Likestillings- og diskriminerings ombudet (nettkurs)
12.10.22   NAV for VTA-ledere og veiledere (Oslo)
13.10.22   Nevropsykologisk utvikling og modning (nettkurs)
13.10.22   Tidlig identifisering av språkforstyrrelser (nettkurs)
13.10.22 Fagdag om Ung livsmestring (Ahus)
14.10.22   SIBS søskenkurs for ledere/potensielle ledere (nettkurs)
17.10.22   Temakveld om skolefravær (Frogner)
19.10.22   Inkluderende arbeidsliv (nettkurs)
18.10.22   Språkvansker hos barn (nettkurs/Oslo)
18.10.22+ Tilpasset opplæring og inkluderende lærerstøtte (Oslo)
18.10.22    Verksted, begrepsundervisning (Oslo). Se andre kurs her.
20.10.22    Skolevegring og skoleangst (nettkurs, med foredragsholder fra Spiss)
21.10.22 PANS/PANDAS (nettkurs på svensk)
24.10.22+ Bofellesskap for utviklingshemmede (Gardermoen)
26.10.22+ SPOT, om teknologi og spesialpedagogikk (Gardermoen)
27.10.22+ Påbyggingskurs i begrepsutvikling (nettkurs)
27.10.22+ Dagsenterkonf. (Gardermoen /nettkurs)
27.10.22+ Menneskerettigheter og utviklingshemning (Oslo/nettkurs)
29.20.22 Lina Liman (forfatter med ASD) med Olaug Nilssen (Litteraturhuset Oslo)
02.11.22   Sanseintegrasjon (Nittedal
02.11.22 Inkluderende praksis bhg/skole/SFO (nettkurs)
02.11.22   Temakveld om skolefravær (Frogner)
02.11.22   Funksjonshemmedes menneskerettigheter (Oslo)
02.11.22+ Digital skrivegruppe for pårørende (nettkurs)
02.11.22 Digitalt utenforskap uten bank-ID (nettkurs)
04.11.22+ Østlandsk lærerstevne (Oslo)
08.11.22   Oppstartskurs for kommende sosiale entreprenører (Asker)
08.11.22 Kartlegging av begreper (nettkurs)
08.11.22 Funkis-politikk (nettkurs)
09.11.22   Å støtte tilhørighet (nettkurs)
09.11.22 Helsefremmende tiltak med hester (Gan)
10.11.22 Mobbing, skolemiljø og funksjonshemmede (nettkurs)
10.11.22 Pårørende (nettkurs)
11.11.22 PANS/PANDAS (nettkurs på svensk)
14.11.22   Livssorg (Lillestrøm)
14.11.22   Mestringskatten (Oslo)
14.11.22+ Munnmotorikk og oral atferd (Oslo)
14.11.22 Dialogforum for pårørende (Nordre Follo)
15.11.22 Utviklingshemmede og helsetjenester (Oslo/nettkurs)
17.11.22+ Individuell jobbstøtte (Gardermoen/nettkurs)
17.11.22 Barna som faller utenfor (nettkurs)
18.11.22 Kartlegging av begreper (nettkurs)
21.11.22   Ungt utenforskap (nettkurs)
22.11.22 Barns rett til utdanning (Oslo/nettkurs)
23.11.22 Hva skrives i journalen min? (Oslo, opptak)
24.11.22+ Gaming i læring og inkludering (nettkurs)
24.11.22   Forebygge skolefravær (nettkurs)
24.11.22+ Ufrivillig skolefravær (Gardermoen/nettkurs)
28.11.22+ Utfordrende atferd i skolen (Gardermoen/nettkurs)
30.11.22 Frokostmøte om NAV (Oslo)
01.12.22   Ufrivillig skolefravær (nettkurs)
03.12.22 FN-dag arr. av Unge funksjonshemmede (Oslo)
03.12.22 Hannah tester arbeidslivet (Oslo)
05.12.22 Søsken til barn med funksjonsnedsettelse (nettkurs)
06.12.22 Tandemsykkel-eventyr (Lillestrøm)
06.12.22 Ung og utenfor (nettkurs)
06.12.22 Sosial angst og lav selvfølelse (nettkurs)
07.12.22 Hvorfor blir flere unge uføre (nettkurs)
08.12.22+ Aldring hos utviklingshemmede (nettkurs)
13.12.22 Funkis-politikk (nettkurs)
23.01.23+ Spesialundervisning som virker (Gardermoen/nettkurs)
30.01.23+ Barn som pårørende (Gardermoen/nettkurs)
14.03.23+ Statpedkonferansen (nettkurs)
13.04.23   Livssorg i familien (Oslo)
07.05.23+ Stress og traumer i omsorgsrollen (Oslo)
22.05.23+ Skolevegringskonf. (Tromsø/nettkurs)
01.06.23+ Utviklingshemmede og arbeidsliv (Lerkendal/nettkurs)
diverse     Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse     NAKU holder oversikt over kurs om utviklingshemning
diverse     Fagfokus arrangerer mange relevante konferanser.
diverse     NAFOs webinarer om atferdsanalyse (nettkurs)
diverse     Ulobas webinarer om BPA, likestilling osv (nettkurs)
diverse     Ulobas justelefon om BPA (tlf)
diverse     LovLedning tilbyr juridisk hjelp (Oslo)
diverse     Statpeds rådgivningssamlinger om elever med komplekse, omfattende behov (nettkurs)
diverse     Livmestring (nettkurs)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer