Dato

31. jul 2022
Utløpt!

Eksterne kurs (fra og med mai 2022)

Dato

31. jul 2022
Utløpt!
08:00 - 18:00

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).

Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler direkte om autismespekteret 

24.05.22     Samtale med Gro Dahle (som har Asperger) og familien (Bjørvika i Oslo)
31.05.22     Tidlige tegn på autisme (nettkurs fra Spiss)
01.06.22     Foredrag ved Trine Lise Bakken, kanskje om autismespekteret (nettkurs)
08.06.22+  Nasjonal autismekonferanse (Tønsberg)
13.06.22+   Autisme og epilepsi (Sandvika)
13.06.22+   Innlegg om autisme på Ung-SOR konf. (nettkurs/Bergen)
16.08.22 ADHD, autisme og Tourettes i skolen (nettkurs)
16.08.22 Rettigheter og autisme (nettdebatt)
18.08.22 Hvordan bidra til egen inkludering (nettkurs)
30.08.22     Autisme og inkluderende praksis, modul 2 (Oslo)
08.09.22 PASS og inkluderende opplæring (Oslo). På engelsk. ASD er nevnt i beskrivelsen på facebook.
09.09.22     Nevroutviklingsforstyrrelser og skolen (Oslo)
14.09.22     Autismespekterforstyrrelser, henvising og utredning  (Oslo)
23.09.22 Asperger i arbeid og studier (nettkurs)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
01.10.22+   Når sansene tar styringen (nettkurs fra Spiss, 8 uker)
20.10.22     Nevroutviklingsforstyrrelser, kompleksitet og overlapp (nettkurs)
27.10.22     2 innlegg om autisme på habiliteringsforskningskonf. (nettkurs/Bodø)
08.11.22 Asperger fagdag (nettkurs)
23.11.22 Utviklingshemning og autisme (nettkurs)
29.11.22      Autisme og inkluderende praksis, modul 3 (Oslo)
10.01.23 ASD for ansatte i spesialisthelsetjenesten (Oslo/nettkurs)
26.01.23 Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelse (nettkurs)
diverse        Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
når du vil   Diverse kurs, webinaropptak og e-postleksjoner fra Spiss
når du vil   Diverse e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs).
når du vil   Diverse Nordvoll-webinarer om nye 1.-klassinger med autisme (nettkurs)
kommer     Autismeakademiet utvikles av Spiss

Kurs som handler om ASK og språkutvikling

31.05.22 Støtte rundt appen Milla Says (nettkurs)
07.06.22 ASK og overgangene fra barn til voksen (nettkurs på engelsk)
27.06.22      Sommerskole for familier om Karlstad-modellen (Alta)
07.09.22 ASK etter 10 år i opplæringsloven (nettkurs)
30.09.22 KAT-kassen (nettkurs)
01.12.22 KAT-kassen (nettkurs)
diverse         Milla Says: flere introkurs og fagdager, ukentlig digitalt møterom (nettkurs)
diverse         Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettkurs)
diverse         Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse        Barnas språksenter tilbyr kurs om munnmotorikk osv
diverse        Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse        NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler. Velg tema og fylke.
når du vil    E-læring om ASK (nettkurs)
når du vil    Haukåsen skoles webinar om ASK (nettkurs)

Kurs for personer med diagnose
25.05.22     Unge funksjonshemmede, motivasjon, vaner og selvfølgelse (nettkurs/Oslo)
31.05.22     Unge funksjonshemmede, ensomhet, usikkerhet og bekymring (nettkurs/Oslo)
20.06.22 «Skeive funkiser» – kampanje og paneldiskusjon (Kulturhuset i Oslo)
09.09.22 Autismeforeningens nasjonale Aspergertreff (Skjetten i Lillestrøm kommune)
24.09.22+  Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
høst?           Ny runde med mestringskurs for voksne med Asperger? (Oslo)
diverse        Hva er viktig for meg? for voksne med utviklingshemning (Ahus)
diverse        Venner, kjærester og seksualitet for voksne med utviklingshemning m.fl. (Ahus)
diverse        Gruppetilbud for ungdommer med ASD (Follo). Artikkelen beskriver metoden. Vi har ikke
mer informasjon om tilbudet.
når du vil    Ung livsmestring (nettkurs).

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

Bufetat arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2022, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Bufetat arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2022.

Et digitalt samlivskurs fra Modum Bad kan muligens være et alternativ for dere som ikke kan reise bort.

Andre kurs som kan være relevante

24.05.22      Hjelpemidler arr. av Løvemammaene (nettkurs)
25.05.22      Sansestimulering i psykisk helse (Nittedal)
30.05.22      Skolevegringskonferanse (nettkurs)
31.05.22 Utprøving, vinteraktivitetshjelpemidler (Lørenskog)
31.05.22 Småbarns hjerneutvikling (Nydalen)
01.06.22 Barn som pårørende (nettkurs)
01.06.22       Søsken i skolealder (nettkurs)
01.06.22       Søsken i førskolealder (nettkurs)
01.06.22 Livmestring når alt ser håpløst ut (Majorstuen i Oslo)
02.06.22 Kartlegging av grunnleggende begreper (nettkurs)
02.06.22 Åpent hus om sosialt entreprenørskap (Oslo)
02.06.22 Rettighetsprat om bolig og transport (nettkurs)
07.06.22 Frokostmøte om utenforskap (nettkurs/Oslo)
07.06.22 Forskning rundt avhør av utviklingshemmede (nettkurs)
08.06.22 Åpent hus hos JAG Assistanse (Oslo)
09.06.22 Psykisk helsehjelp til barn og unge (Oslo)
09.06.22 Møteplass for pårørende (nettsamling)
09.06.22      Unge utviklingshemmede og ordinært arbeid (nettkurs)
09.06.22 Tverrfaglig samarbeid rundt barn/unge (nettkurs)
09.06.22 Begrepsutviklingsverksted (Oslo)
14.06.22 Kartlegging av grunnleggende begreper (nettkurs)
14.06.22 Aldring hos utviklingshemmede med sjelden diagnose (nettkurs)
15.06.22 Grenser for inkludering? (Oslo)
15.06.22 Livskvalitet, «normalitet» og sjeldne diagnoser (nettkurs/Frambu)
15.06.22 Livssorg i familien (nettkurs)
16.06.22 Inkluderende skole (nettkurs)
17.06.22       Likestillingsbrølet (nettkurs/Oslo)
20.06.22 Paragrafjungelen (nettkurs, krever medlemskap)
18.07.22+ Skrivekurs for pårørende (nettkurs)
15.08.22       Eksplosive barn, modul 1 (nettkurs)
16.08.22       Eksplosive barn, modul 2 (nettkurs)
17.08.22 Folkehelse og utviklingshemming (nettkurs)
17.08.22 Jobbmatch (nettkurs)
31.08.22 Å snakke med selvkritiske unge (nettkurs)
31.08.22 Utfordrende atferd hos unge (nettkurs)
01.09.22+    Bokgruppen Livssorg (nettkurs)
07.09.22+ Fagkonferanse om tilrettelagt arbeid (Gardermoen)
09.09.22 SAFO-konf. om inkluderende vgs (Gardermoen)
19.09.22 Stress og utmattelse (nettkurs)
21.09.22 Selvhjelp og foreldregrupper (nettsamling)
21.09.22 Pårørendekonferanse (nettkurs)
23.09.22+ Begrepsutvikling hos skolebarn (nettkurs)
27.09.22+ Begrepsutvikling hos barnehagebarn (nettkurs)
28.09.22 Overgangen til voksenliv (nettkurs, krever medlemskap)
30.09.22 Rettigheter i grunnskolen, arr. av FFO (Oslo)
12.10.22 NAV for VTA-ledere og veiledere (Oslo)
13.10.22        Nevropsykologisk utvikling og modning (nettkurs)
18.10.22 Språkvansker hos barn (nettkurs/Oslo)
24.10.22+ Bofellesskap for utviklingshemmede (Gardermoen)
26.10.22+ SPOT, om teknologi og spesialpedagogikk (Gardermoen)
27.10.22+ Påbyggingskurs i begrepsutvikling (nettkurs)
27.10.22+ Dagsenterkonf. (Gardermoen /nettkurs)
27.10.22+ Menneskerettigheter og utviklingshemning (Oslo/nettkurs)
02.11.22       Sanseintegrasjon (Nittedal)
02.11.22 Funksjonshemmedes menneskerettigheter (Oslo)
14.11.22 Livssorg (Lillestrøm)
17.11.22+ Individuell jobbstøtte (Gardermoen/nettkurs)
21.11.22 Ungt utenforskap (nettkurs)
24.11.22+    Gaming i læring og inkludering (nettkurs)
24.11.22+ Ufrivillig skolefravær (Gardermoen/nettkurs)
28.11.22+ Utfordrende atferd i skolen (Gardermoen/nettkurs)
23.01.23+ Spesialundervisning som virker (Gardermoen/nettkurs)
30.01.23+ Barn som pårørende (Gardermoen/nettkurs)
diverse         Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse         NAKU holder oversikt over kurs om utviklingshemning
diverse        Fagfokus arrangerer mange relevante konferanser.
diverse        NAFOs webinarer om atferdsanalyse (nettkurs)
diverse        Ulobas webinarer om BPA, likestilling osv (nettkurs)

diverse        Ulobas justelefon om BPA (tlf)
diverse        LovLedning tilbyr juridisk hjelp (Oslo)
diverse        Statpeds rådgivningssamlinger om elever med komplekse, omfattende behov (nettkurs)
diverse        Livmestring (nettkurs)