Dato

31. des 2023

Eksterne fritidsarrangementer (vår 2023)

Oslo/Akershus

Dato

31. des 2023
08:00 - 18:00

Akershus lokallag er ikke ansvarlig for arrangementene – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Arrangementer som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).

01.02.23 Turmatkurs (Drammen)
26.05.23 Mini-Abloom paraidrettsdag (Stovner i Oslo)
02.06.23+ ViVil lekene (Bærum)
17.06.23 Tilrettelagt Pegasus-konsert (Mjøndalen i Buskerud)
diverse – Sammen på tur, et tilbud fra Norsk friluftsliv (hele landet)

Leir og reiser 
Uke 8 og 9 Tilrettelagt vinterferie (Norefjell)
23.05.23+ Tilrettelagt kirkeleir/konfirmantleir (Solgården i Spania)

Flere tips kommer.