Diverse eksterne

Barn som pårørende (2022)

Oslo/Akershus

Dato

31. des 2022

Dato

31. des 2022
08:00 - 18:00

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret. 

Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+). 

Søskengrupper:

  • UiOs tilbud (7 steder i landet). Som en del av en forskningsprosjekt, driver UiO et søskentilbud som heter SIBS i Oslo, Asker, Lillestrøm og fire andre steder i landet. Les mer her
  • Oss i Akershus lokallag. I 2019 startet foreldregruppa i Follo et søskentilbud ledet av voksne søsken. Gruppa starter kanskje opp igjen etter pandemien. Meld interesse til follo.ain.akershus@gmail.com.
  • Oslo universitetssykehus. OUS arrangerer søskengrupper to ganger i året (5 treff hver). Les mer her.
  • Nittedal kommune. Tilbudet er «for deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.» Rull ned til «Mestringskurs for pårørende» her.
  • Frambu. Frambu har hatt digitale tilbud til søsken, bl.a. i 2021. Ta kontakt med dem i tilfelle de holder på å planlegge en ny gruppe. NB: Tilbudet retter seg mot søsken til barn med en sjelden diagnose, som gjelder noen men ikke alle på autismespekteret.
  • Beitostølen. Barn på 5-17 år med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser kan henvises til et familieopphold på Beitostølen. Fokuset er på fysisk aktivitet, men søsken får et eget aktivitets- og samtaletilbud to ganger i løpet av oppholdet. Beitostølen ligger i Øystre Slidre i Innlandet.

Andre eksterne kurs og tilbud: 
01.06.22 Barn som pårørende (streames)
01.06.22       Søsken i skolealder (nettkurs)
01.06.22       Søsken i førskolealder (nettkurs)

Fylkeslagets ressurser