Barn som pårørende (2022/2023)

31. des 2022
Utløpt!
08:00 - 18:00
Oslo/Akershus

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret. 

Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+). 

Søskengrupper:

  • UiOs tilbud (7 steder i landet). Som en del av en forskningsprosjekt, driver UiO et søskentilbud som heter SIBS i Oslo (Lovisenberg), Asker, Lillestrøm, Rælingen og fire andre steder i landet. Les mer her. Fyll ut påmeldingsskjemaet her (NB: krever bank-ID).
  • Oss i Akershus lokallag. I 2019 startet foreldregruppa i Follo et søskentilbud ledet av voksne søsken. Gruppa starter kanskje opp igjen etter pandemien. Meld interesse til follo.ain.akershus@gmail.com.
  • Oslo universitetssykehus. OUS arrangerer søskengrupper to ganger i året (5 treff hver). Les mer her.
  • Nittedal kommune. Tilbudet er «for deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.» Rull ned til «Mestringskurs for pårørende» her.
  • Frambu. Frambu har hatt digitale tilbud til søsken, bl.a. i 2021. Ta kontakt med dem i tilfelle de holder på å planlegge en ny gruppe. NB: Tilbudet retter seg mot søsken til barn med en sjelden diagnose, som gjelder noen men ikke alle på autismespekteret.
  • Beitostølen. Barn på 5-17 år med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser kan henvises til et familieopphold på Beitostølen. Fokuset er på fysisk aktivitet, men søsken får et eget aktivitets- og samtaletilbud to ganger i løpet av oppholdet. Beitostølen ligger i Øystre Slidre i Innlandet.
  • Møtepunktet UNG. Dette arrangeres i Rælingen kommune men er åpent for alle. Tilbudet ble beskrevet i Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner nr. 3/2022: «Møtepunktet UNG – en møteplass for ungdom/unge voksne mellom 13 og 23 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd å miste noen nære. Her vil du møte andre som er i lignende situasjoner som deg selv, som kan kjenne seg igjen i din situasjon. Du vil også møte erfarne voksne som har tid til å lytte, gi råd og veiledning. De har taushetsplikt. På møtepunktet UNG serverer vi mat, og arrangerer ulike aktiviteter for de som ønsker. De som vil, kan få dele tanker og erfaringer rundt det å være ung og pårørende. Møtepunktet UNG høsten 2022 finner sted kl. 18.00-20.00 torsdag 1. september, torsdag 13. oktober, torsdag 3. november og torsdag 1. desember. Sted: Øvre Rælingen kirke, Øvre Rælingsvei 36, 2005 Rælingen. Møtepunktet er åpent for alle uavhengig av bokommune, og det er gratis å delta. Velkommen!»

Andre eksterne kurs og tilbud i 2023:
januar? PIO sin digital gruppe, 16 år+ (Teams)

Andre eksterne kurs og tilbud i 2022: 
01.06.22 Barn som pårørende (streames)
01.06.22       Søsken i skolealder (nettkurs)
01.06.22       Søsken i førskolealder (nettkurs)
21.09.22 Barn som pårørende, innlegg på Pårørendekonf. (nettkurs)
14.10.22 SIBS for ledere/potensielle ledere (nettkurs)
27.10.22 Innlegg om søsken på habiliteringskonf. (Bodø/nettkurs)
10.11.22 Opplæring i SIBS (Frambu i Ski)

Fylkeslagets ressurser

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer