Autismeforeningen i Norge

Dato

12. jan 2023
Utløpt!

Årsmøtekurs

Digitalt

Microsoft Teams

Dato

12. jan 2023
Utløpt!
19:00 - 21:00

Årsmøtekurs er et kurs for valgkomiteene og for de tillitsvalgte i lokallagene. På kurset lærer du om hvordan man kan forberede og avholde et årsmøte.

Verktøykasse for tillitsvalgte