Arrangement i mai

6 mai       Gokart køyring på motorsportbana i Kråkenes marka frå klokka 15 til 18.

Pris:       240 kr for 8-14 år per heat

260 kr frå 14 år og oppover per heat

Sidan prisen er svært høg har vi sett ein eigenandel kr 100 for barn / unge opp til 18 år per heat. Resten dekkjer foreininga for denne aldersgruppa.

Dei vaksne må dekkje alt sjølve, viss dei ynskjer å køyre.

Bana er no snøfri, men hugs kle tilpassa ver og temperatur.

 

27 mai                  Skyting på Sande på Gaular skyttarlag si bane frå klokka 13.

Har også denne gongen med to instruktørar.

Skytinga vil skje på 100 meterbana ute.

 

På vegne av styret ynskjer eg alle velkommen!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer