Årets tegn-til-tale nyheter

tegn_til_tale.jpgAkershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. 
Tegn til tale (også kalt «norsk med tegnstøtte») er en visuell forsterkning eller en støtte til muntlig språk. Ved å bruke tegn, lar vi ordene bli både synlige og hørbare. Man kan komme fort i gang med å lære seg tegn til de mest vesentlige ord i hverdagen.  Og det er ingen grunn til å vente:

Alternativ og supplerenede kommunikjason (ASK) «hemmer ikke taleutviklingen. Yngre barn lærer språk lettere og raskere enn eldre, og dette gjelder også ASK. Å sette i gang med ASK-trening så tidlig som mulig er mye bedre enn å «vente og se» eller ha ensidig fokus på å fremkalle muntlig tale.”

– Jenny S. Hysing i «Utfordringer og undringer»

I denne artikkelen finner du tips om nye bøker/artikler og spennende digitale læremidler innen tegn til tale.   


Nye bøker og digitale læremidler
Dette er kun til til informasjon og inspirasjon. Det er ikke en anbefaling, verken av produktene eller de kommersielle nettsidene som vi linker til.  Flere tips finner du i artikkelen «Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler

Lommetegn. Lommetegn er en bok som informasjon om tegn til tale, et minikurs for nybegynnere, håndalfabet, tall og de 500 første tegn som barn vanligvis begynner å bruke. Kr. 100. Tegnene er tatt fra Barnas tegnordbøker (tegnordbøkene kan nedlastes gratis her).

Mine tegn. Mine tegn er et nettsted der du kan lage en personlig tegnordbok til personen med kommunikasjonsvansker. Boka kan brukes både av personen og de rundt ham/henne. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok eller lage egne tegn med webkamera eller videokamera.

Mine tegn. Babyboka” er laget først og fremst til de som nylig har fått vite at barnet har språkvansker eller risiko for forsinket språkutvikling. Materiellet er ment å være en hjelp for å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som hjelpemiddel.
Tusen tegn å tenke på er et gratis online temabok som fremmer begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år. Læremiddelet er med norsk tale og tegnspråk.  Målgruppa er barn som har manglende talespråk eller forsinket språkutvikling.  Finnes også i en versjon med grafiske symboler.

Tegnbrum2. TegnBrum består av interaktive program og spill med video, lyd, tegninger og animasjoner. Målgruppa er barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker. Man kan velge mellom 8 språk (inkludert tegn til tale) og gjøre andre individuelle tilpasninger.  Kr. 200 (bestilles her).

”Tegnordbok 1000” for iPhone.   Applikasjonen ble utviklet av Statped og inneholder ett tusen søkbare tegn vist som små filmsnutter.  Gratis.

Tegn til tale for iPhone og AndroidTegn til Tale for iPhone er en videoordliste med flere hundre ofte brukte norske ord. Klikk på ordene for å se video av tegnet for det aktuelle ordet.
Vis meg hva du sier.  Materiellet består av et kurshefte og fem forskjellige spill.  Spillene gjør det morsommere og lettere for foreldre, pedagoger og andre voksne å lære tegn.


Videre lesing

Tegn til tale for nybegynnere.  Dette er et hefte fra 2006, utgitt av Spiss.  kr. 150. 
Nettversjon av en klassisk bok.  «Tegntrening og kommunikasjon : opplæring av autister og andre språksvake mennesker» ble utgitt av Gyldendal i 1990.  Medforfatterne er Harald Martinsen og Brit Eli Siverts.
«Å forstå – og bli forstått» er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk.  Den ser på kommunikasjonen mellom skoleansatte og en elev som ikke har talespråk.  Klarer pedagogene og assistentene å fange opp hans initiativ, også når han kommuniserer med kroppspråk og mimikk istedenfor håndtegn?  Eleven har Down syndrom og autistiske trekk. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer