Årets ASK-tips

Personer uten talespråk har også noe å si. Du kan bidra til å gi dem en stemme ved å spre informasjon om ASK og utvikle deg som en ASK-språkmodell. Her finner du nye linker og tips. 

Start med ASK så tidlig som mulig

Allerede ved 2 til 3-årsalderen fungerer språksvake barn dårligere i lek enn sine jevnaldrende. De faller utenfor sosialt langt før skolealderen, ifølge norsk forskning.
Mange tror at ASK motvirker utvikling av tale. Tvert imot! ASK fremmer språkutviklingen. Les om andre ASK-myter på side 13 her.

Prøv å være en god rollemodell.

Barn uten talevansker har utallige språkmodeller rundt seg hele dagen. Barn som trenger kommunikasjonsstøtte, derimot, har kun tilgang til noen få ASK-rollemodeller. ASK skal ikke være noe som bare tas frem i  spesialundervisningen én time i uka. Med så små drypp vil barnet være over 80 år før han får like mye språkstimulering som et vanlig spebarn på 18 måneder (ifølge en amerikansk logoped).
Det er derfor viktig å være en god rollemodell. Bruk ASK ofte og i mange forskjellige situasjoner. Snakk om noe nytt, for eksempel:

NB: De tre siste linkene inneholder materialer på symbolspråk.

Finn på nye språkaktiviteter.

Hva med å besøke Bildetema sammen? Det er en spennende og interaktiv e-ordbok med bilder, animasjoner og lyd (ikke bare tekst). Den inneholder 1900 ord i 31 forskjellige kategorier, for eksempel post og bank. Velg mellom norsk, engelsk og over 30 andre språk.
«Keep talking» inneholder aktivitetsforslag for elever som kommuniserer med iPad eller talemaskin. Aktivitetene gir elevene erfaring med å kommunisere på forskjellige steder og med forskjellige personer. Aktivitene er morsomme og noen av dem tar kun 5 minutter. NB: Heftet er på engelsk.
«Hook ’em in – and build language» inneholder aktivitetsforslag for elever med autisme. Aktivtene er lystbetonte men læreren bruker dem bevisst for å fremme bruk av viktige ord og fraser («core words»). NB: Artikkelen er på engelsk.

Sett av litt tid til refleksjon.

«Dørmatten og ryddetrangen» inviterer til etisk refleksjon over tjenester til personer som «Anna,» som har autisme. Hun har ikke talespråk, men atferden kommuniserer at hun ønsker å ha dørmatta på skeive halvveis ut på gulvet. Alle synes det er rart ut, men hvem skal bestemme hvor skapet skal stå og dørmatten ligge i Annas egen leilighet?

Vær nysgjerrig!

Dra på kurs, les en bok eller sjekk ut disse ASK-relaterte nettsider:
Nye temasider

Facebooksider 

NB:  Ikke gå glipp av fylkeslagets ASK-arkiv

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer