Arbeidssøkere med Asperger syndrom

— Veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende

De feste personer med Asperger syndrom står i dag utenfor det ordinære arbeids­ livet. NAV kan være en viktig aktør for at ere personer kan få brukt sine ressurser og ofte unike kompetanse i arbeidslivet. Det er en forutsetning at NAV kan møte den enkelte med bistand og oppfølging bygget på kunnskap om tilstanden.

Heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom – veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV» utgitt våren 2010 er nå kommet i oppdatert versjon, april 2017

Heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom» har som mål å beskrive

  • gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning
  • tilrettelegging og hjelpemidler
  • oppfølging tilpasset personer med Asperger syndrom
  • viktige samarbeidsparter og deres betydning i prosessen fram mot arbeidsdeltakelse

Kilde: http://www.kunnskapsbanken.net/arbeidssokere-med-asperger-syndrom/

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer