Arbeid – Læringsakademier i Akershus

Del på Facebook

Brosjyren «Lese- og skrivevansker» fra Læringsakademiet og Attføringsbedriftene.  «Attføringsbedrifter kan på oppdrag fra Aetat tilby mennesker med lese- og skrivevansker tilrettelagt opplæring og arbeidstrening for å kunne få og beholde en jobb.  

«Løxa Utvikling (Bærum) hjelper mennesker tilbake til arbeidslivet.  Dersom du i gjennom NAV får plass hos oss på tiltakene AB eller APS, vil du få en fast jobbkonsulent som sammen med deg vil prøve å finne en jobb du kan klare ut fra din helse- og livssituasjon.  Denne utprøvingen kan enten skje inne på bedriften eller ute hos bedrifter Løxa Utvikling samarbeider med.»

Nittedal ASVO AS er et aksjeselskap hvor aksjene er heleid av Nittedal Kommune.  Bedriften er tiltaksarrangør for NAV med to typer tiltak; VTA som betyr ”Varig tilrettelagt arbeid” og APS som betyr ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet”.

Oppegård miljø- og arbeidstreningssenter (OMA) er bygd opp rundt tre avdelinger: Gjenbruk, verksted og butikk.

OrbitArena har spisskompetanse og sertifiseringer til å gjennomføre testing, avklaring og tilrettelagt opplæring.  Bedriften er tilknyttet Læringsnettverket, som er en sammenslutning av attføringsbedrifter som jobber med tilrettelagt læring over hele Norge.   OrbitArena (tidligere Eidsvoll Industri) eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer