Åpent møte tirsdag 5. april kl. 18.30

Autismeforeningen i Telemark arrangerer åpent møte med følgende tema:

Tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp for personer over 18 år med Autismespekterforstyrrelser og nærliggende diagnoser

Opp til 18 år har vi BUP/KUE – Hva etterpå?

Overgangen til voksenlivet byr på store og uforutsigbare utfordringer for denne gruppen, f.eks. i forhold til arbeidsliv, studier, etablering i egen bolig og å stifte familie.

Klyve Grendehus, tirsdag 5. april kl. 18.30

Representanter fra Autismeforeningen vil holde innlegg og legge fram problemstillinger. Et panel bestående av representanter fra bl.a. KUE, DPS Skien og Porsgrunn, Voksen-habiliteringstjenesten, Skien og Porsgrunns kommunale psykiatrihelsetjeneste og Samhandlingsreformen vil presentere tilbudene som finnes.

Hensikten med møtet er å avklare hvordan det jobbes pr. i dag og hvordan det skal jobbes i henhold til gjeldenede retningslinjer. Videre å sette søkelyset på hvilke forventninger og behov brukergruppa har og hvordan hjelpeapparatet best kan møte disse.

Enkel servering

Velkommen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer