Åpent hus NAV hjelpemiddelsentralen

Den 5. september 2012 er det åpent hus hos NAV hjelpemiddelsentralen.

NAV åpent hus