Åpent digitalt møte om EIBI

Vestfold fylkeslag inviterer til åpent digitalt møte om Eibi i sammarbeid med Glenne regionale senter for autisme.

Onsdag 14 april kl. 19.30 – 21.30

Påmelding seinest søndag 11 april, for få påmeldte vil møtet bli flyttet.

Møtet foregår digitalt på Teams, påmelding gjøres her : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=S9pMFQ7JY0-UaVYELIijDcw0FWyLC_9OqUY9b73c8aFUMFMyNlRZMkRQT0dZQ0RSVjFMRlZBTEIwOCQlQCN0PWcu

Link til møtet sendes kun ut til påmeldte.

Vi har fått flere henvendelser og ser en økende uro rundt tilbudet om EIBI, vi ønsker derfor i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme (Autismeavdelingen) at tilbud om EIBI avmystifiseres. Mange av henvendelsene vi får ser ut til å ha grobunn i misforståelser/ myter og hendelser fra andre land om behandlingstilbudet.

Vi er så heldige å få besøk av Hilde Tafjord (avdelingssjef Glenne regionale senter for autisme) Alvdis Roulund (teamkoordinator EIBI) og Vibeke Paulsen Kveil (EIBI-behandler og barnekoordinator ansvar for barn som pårørende arbeidet) vil holde et innlegg på 1 time med fokus på å oppklare evt misforståelser/myter før drøfting og spørsmål

Har du spørsmål du ønsker å stille uten å be om ordet i møtet så send oss de på vestfold@autismeforeningen.no innen påmeldingsfristen.

Send gjerne invitasjonen med påmeldingsinformasjon til andre du tror kan ha nytte av møtet.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer