Åpent digitalt møte om EIBI

Vestfold fylkeslag inviterer til åpent digitalt møte om Eibi i sammarbeid med Glenne regionale senter for autisme.

Onsdag 14 april kl. 19.30 – 21.30

Påmelding seinest søndag 11 april, for få påmeldte vil møtet bli flyttet.

Møtet foregår digitalt på Teams, påmelding gjøres her : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=S9pMFQ7JY0-UaVYELIijDcw0FWyLC_9OqUY9b73c8aFUMFMyNlRZMkRQT0dZQ0RSVjFMRlZBTEIwOCQlQCN0PWcu

Link til møtet sendes kun ut til påmeldte.

Vi har fått flere henvendelser og ser en økende uro rundt tilbudet om EIBI, vi ønsker derfor i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme (Autismeavdelingen) at tilbud om EIBI avmystifiseres. Mange av henvendelsene vi får ser ut til å ha grobunn i misforståelser/ myter og hendelser fra andre land om behandlingstilbudet.

Vi er så heldige å få besøk av Hilde Tafjord (avdelingssjef Glenne regionale senter for autisme) Alvdis Roulund (teamkoordinator EIBI) og Vibeke Paulsen Kveil (EIBI-behandler og barnekoordinator ansvar for barn som pårørende arbeidet) vil holde et innlegg på 1 time med fokus på å oppklare evt misforståelser/myter før drøfting og spørsmål

Har du spørsmål du ønsker å stille uten å be om ordet i møtet så send oss de på vestfold@autismeforeningen.no innen påmeldingsfristen.

Send gjerne invitasjonen med påmeldingsinformasjon til andre du tror kan ha nytte av møtet.

Verktøykasse for tillitsvalgte