Åpen kafè torsdag 3. desember

Minner om autismeforeningens åpne kafè torsdag 03.12. kl 19-21. Velkommen til en hyggelig stund på Baggershus, Herman Baggersgt. 4.

Ta kontakt med Monica, 99797986, hvis du trenger veibeskrivelse.