Annet

Familienettet.no

 • Et nettsted for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom.
  • En kanal for informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter
  • En kanal for å finne frem til ulike brukerorganisasjoner
  • En kanal for utveksling av erfaringer
  • En kanal for å formidle kunnskap om disse familienes hverdag

Bokstavbarna

Nettforum med høy aktivitet som er ment som et hjelpemiddel til personer som er berørt av diagnosene ADHD og/eller autisme. Her finner du foreldre, besteforeldre, fagpersoner i tillegg til mange mennesker som har den samme diagnosen som du har. Sjansen for å møte noen som har det akkurat som deg er stor. Forumet er åpent for alle.

ULOBA

Andelslag for Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA).
BPA sikrer mennesker med assistansebehov muligheten til å leve et verdig og selvstyrt liv. BPA er et verktøy for samfunnsdeltakelse på alle områder.

BPA i ULOBA er å ha:

 • kontroll på livet
 • forutsigbarhet
 • valgmulighet
 • FRIHET

NPIF.NO

Norsk Protein Intoleranse Forening arbeider for at kunnskapen om adferdsproblemer og andre problemer knyttet til protein-intoleranse skal bli bedre kjent.

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt folkehelseinstitutt, forskningsprosjekt: ABC-studien; Studie av autisme hos barn.

Diskusjonsforum om brukermedvirking

RBUP Øst og Sør åpner nå et nytt faglig forum for brukermedvirkning. Dette er et snakke- og diskusjonsforum der fagfolk, brukere og pårørende kan utveksle erfaringer og synspunkter om hvordan brukermedvirkning fungerer i psykisk helsearbeid og hvordan denne medvirkningen kan bli bedre.
Hensikten er å øke kunnskapen og utvikle praksis slik at brukernes erfaringer kommer til nytte og deres behov blir ivaretatt så godt som mulig. 
Forumet blir åpent for alle som er interessert i temaet og vil være med på å bygge ny kunnskap. Gode ideer, innspill, planer og eksempler er velkomne. Vi vil svært gjerne at barn og unge bidrar i forumet med sine erfaringer og synspunkter på hvordan psykiske helsetjenester fungerer. Unge, både som brukere og pårørende, har særegne behov som må dekkes. 
 
Fint om dere registrerer dere, og legg gjerne inn noen ord. Vi håper at mange vil bidra i samtaler som kan ny forståelse og reelle endringer.
 

Jungelhåndboka

FFO utgir årlig «Jungelhåndboka», som også er tilgjengelig på nett. Boka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i «paragrafjungelen» og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

I boka finner man for eksempel et eget kapittel som tar for seg tilgjengelighet og diskriminering, med utgangspunkt i den nye diskriminerings og tilgjengelighetsloven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.

Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer