Andre språk (other languages)

Lettforståelig informasjon om diagnosene, rettigheter og tjenester er viktig for hverdagsmestring. Det er ikke alltid lett å få tak i hvis man ikke har norsk som morsmål. Her har vi samlet linker til informasjon på andre språk.
Informasjon på andre språk kan gjerne deles med familien i hjemlandet, eller når man er på utenlands reise og trenger å forklare barnets atferd til sikkerhetsvakter, flypersonalet osv.

Follow the instructions here to read this article in your own language.
Følg instruksjonene her for å lese denne artikkelen på ditt eget språk. 


Skolerettigheter

Informasjon om skolesystemet. NOKUT har oversiktlig informasjon på engelsk på temasiden «General information about education in Norway
Videregående opplæring. På vilbli.no er interessetesten og beskrivelsen av de 12 utdanningsprogrammene oversatt til flere språk. Se etter språkknappen med globus øverst på siden.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utdanningdirektoratet la ut informasjon om PPT på flere språk og i to versjoner (rettet mot foreldre/elever og mot skoleansatte). Informasjonen er ikke lenger lagt ut på Udirs nettside, men er fortsatt tilgjengelig her i Wayback-arkivet.  
Spesialpedagogikk
. To informasjonsark er oversatt til ulike språk: «PP-tjenesten og spesialundervisning» og «PP-tjenesten og spesialpedagogisk hjelp.» Klikk på linkene for å se en klikkbar oversikt over språkene.
Elevens psykososiale miljø. Artikkelen «Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø» finnes i pdf-versjon på flere andre språk. Lista med linker står nederst i artikkelen.


Andre rettigheter og tjenester

Tolketjenesten. Du har rett til informasjon om egen/barnets helsetilstand og behandling. Informasjonen skal være på et språk du forstår. Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk, men du kan selv be at de bestiller en tolk. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig. Dette gjelder spesielt ved psykiske lidelser og alvorlige eller kroniske sykdommer. Barn skal ikke brukes som tolk. Les mer i brosjyren «Pasient og tolk,» som er oversatt til 23 språk.
Familiens rettigheter.  Heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne:  Hvilke rettigheter har familien?»  gir oversikt over rettigheter fra fødsel til ung voksenalder, inkludert rettigheter knyttet til opplæring, utdanning, bolig og arbeid.  Heftet er oversatt til engelsk. Heftet ble revidert i 2013, og noe av innholdet kan være utdatert. Lokallaget har dessverre ikke klart å finne et mer oppdatert alternativ.
Kommunale tjenester.  «Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen» gir oversikt over hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss. Håndboka er fra 2011 og gir en god og lettlest oversikt over kommunale tjenester, selv om noe av innholdet kan være utdatert. Håndboka ble oversatt til engelsk, samisk og urdu, men lokallaget har bare klart å finne den engelske versjonen.
Helsetjenester.  Kommunikasjonspermene fra Sykehuset Østfold inneholder vanlige spørsmål og beskjeder til pasienter. Spørsmålene og beskjedene vises med både bilde og tekst (norsk øverst og oversettelsen på pasientens morsmål rett under).
Barnevern. Brosjyren «Barnevern til barnets beste» finnes på norsk, urdu, somali, polsk, russisk og samisk.
Tips: Kulturtolk i barnevernet hjelper minoritetsfamilier å samarbeide bedre med barnevernet, mens Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger er et lavterskeltilbud for bl.a. familier med barn som har nedsatt funksjonsevne. De hjelper foreldre å sikre at barnets rettigheter ikke blir oversett.


Informasjon om autisme

Autismeførenings hefte. «Autismespekteret- en kort innføring» er oversatt til flere språk. Brosjyren finnes på bokmål, nynorsk, engelsk, fransk, somali, spansk, polsk og arabisk. Last ned brosjyrene gratis her.

Fylkeslagets artikler på andre språk. Bruk translate.google.no til å oversette tekst fra fylkeslagets nettside og sidene som vi linker til. Her finner du instruksjoner på norsk og engelsk. Du kan også prøve oversettelsestjenesten fra Microsoft Bing.
Informasjon om diagnosen på 15 språk. For mange år siden, hadde National Autistic Society informasjon på diverse språk på sin nettside. I dag er informasjonen bare tilgjengelig i Wayback-arkivet. Der finner du oversettelser av tre informasjonsark: «Autism and the ways you can help» (en  innføring på 7 sider), «After diagnosis» (med fokus på tjenester i England) og «Autism Alert Card» (kortfattet informasjon som er lett å brette og ta med i lommeboka når du er i utlandet og trenger å forklare diagnosen for flypersonalet e.l.). Velg mellom følgende språk: arabisk, bengali, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, somali, tyrkisk, tysk, urdu og walisisk.
Klassiske artikler på over 10 språk.  «Ten things every child with autism wishes you knew» ble skrevet av Ellen Notbohm i november 2004.  Siden da har den blitt utvidet til en bok med samme tittel, oversatt til dansk og en rekke andre språk, og vært inspirasjonen til en lignende artikkel om elever med autisme. Klikk her for å lese artiklene på diverse språk i Wayback-arkivet.
Autismeforeninger i andre land. Autism Europes nettside inneholder en oversikt over våre søsterorganisasjoner i Europa. Du kan også sjekke Action for Autism sin oversikt over foreninger i India og resten av verden.
Tips: Ønsker du å snakke med noen i lignende situasjon som kan morsmålet ditt? I så fall, send en epost til akershus@autismeforeningen.no og vi kan prøve å få tak i noen. Du kan også bli med i facebookgruppa «Extra Special Families in Norway.» Gruppa kommuniserer på engelsk men har medlemmer som snakker mange andre språk.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer