Alternativ vgs opplæring i Akershus

Elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring, kan få dette både i tilrettelagte/alternative tilbud, som lærekandidat og innenfor ordinær opplæring.  Les mer her, under "Overgangen fra grunnskolen til videregående."

Noen videregående skoler i Akershus tilbyr alternativ opplæring som kan være av interesse.  Styret i fylkeslaget har som regel ingen direkte erfaring med tilbudene og kan ikke si noe om hvorvidt de egner seg for den enkelte ungdommen med autisme eller Asperger syndrom. 

Fylkeslaget sjekket nettsiden http://www.vilbli.no og sporet opp en del tilbud (se vedlegg).  Det finnes kanskje flere.  Fylkeslaget fant også et par interessante tilbud utenfor Akershus, som står på side 3 i lista.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer