Alle elever har rett til å ha det bra

Barn og ungdommer rett til å trives og ha det bra i et godt skolemiljø. Det innebærer at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. Men hva betyr denne rettigheten i praksis? 
Det er elevens egen opplevelse som gjelder. 
Ingen skal utsettes for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller voksne på skolen. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging. Det kan også være enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.
Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig og krenkende, skal skolen ta det på alvor. Det er nemlig elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Det spiller ingen rolle om det er lite mobbing på skolen generelt. «Rektor, lærere eller medelever skal ikke bagatellisere hva eleven opplever,» skriver Udir i «Elevenes psykososiale skolemiljø: Til deg som er forelder
 
Retten gjelder på alle typer skoler og barnehager. 
Retten gjelder grunnskoler og videregående skoler (også private). Barnehager har en lignende rett til et godt psykososialt miljø. Les mer om dette i «Helse, miljø og trivsel i barnehagen
 
Retten gjelder alt som har direkte sammenheng med skolegangen.
Retten gjelder i skoletiden og på skoleveien, SFO, skolens leksehjelp og turer/arrangement i skolens regi. Det gjelder til og med aktivitet på læringsplattformen skolen bruker, f.eks. Fronter eller It’s learning. Retten gjelder også alt annet som kan knyttes direkte til skolen. Les mer i Rundskriv Udir 2-2010.
 
Kjennetegn på et godt psykososialt miljø
Enkelt sagt, handler det psykososiale miljøet om hvordan vi har det sammen med andre. Et godt psykososialt miljø kjennetegnes av:
– trygghet
– vennlighet
– imøtekommenhet
– innlevelsesevne
– god kommunikasjon
– glede
– respekt
– utviklingsmuligheter
Summen av disse vilkårene skaper det psykososiale miljøet som er så viktig for den psykiske helsa vår. Og en god psykisk helse er viktig for å mestre livet!
Kilde:  Barn- og ungdomsarbeiderfagstoff fra NDLA  
 
Krev din rett!

Hvis du som foresatte eller elev synes at det psykososiale miljøet på skolen ikke er godt nok, si fra! Hvis du ber om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø, skal rektor fatte et enkeltvedtak, der han eller hun skriver hvilke tiltak som blir satt i gang for å forbedre dette.
Hvis du ikke er fornøyd med saksbehandlingen, vedtaket eller oppfølging av vedtaket, skriv en klage. Du skal sende klagen til skolen ved rektor. Hvis skolen ikke gir deg medhold, sender de klagen videre til fylkesmannen.
Nettsiden til Utdanningsdirektoratet inneholder videre informasjon og brevmal til foresatte og elever. Det finnes også en egen informasjonsside for skoleansatte som inneholder bl.a. vedtaksmal til rektors bruk.
Tips: I «Miljøfaktorer som fremmer trivsel» finner du en kunnskapsoppsummering basert på forskning. Trivsel påvirkes av fem typer faktorer:  systemrelaterte, samarbeidsmessige, fysiske, psykososiale og sosioøkonomiske. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer