Aldring

For en del personer med autisme eller Asperger syndrom vil økende alder innebære endringer som kan by på store utfordringer både for personen selv, omgivelsene og behandlingsapparatet.  Her finner du linker til mange artikler om temaet. 


 

Nyere linker (i omvendt kronologisk rekkefølge) 

Kartleggingsverktøyet «Tidlige tegn.» Helse- og omsorgspersonell som arbeider direkte med personer med utviklingshemning kan ved hjelp av kartleggingsverktøyet «Tidlige tegn – funksjonsfall og sykdom» sikre systematisk oppfølging. 

«Livsløp med funksjonshemming» (2012) av 

Kirsten Thorsen og 

Eva Jeppson Grassman, red. Boka inneholder en lang kapittel om utviklingshemning.

 

Elisabeth Grindheim om aldring og autisme.    Presentasjonen heter «Autisme i ulike livsfaser».  Delen om aldring starter på side 24.

Vi over 60.  Gustav Koi fikk diagnosen Asperger syndrom som 59 åring.  Nå er han 61. 

«God alderdom i Tjeldveien.»  Se side 28 for en inspirerende artikkel om et boligtilbud til eldre med utviklingshemning.  

Malma by er en inspirerende boligtilbud i Sverige, tilpasset for eldre med autisme eller andre som har behov for tydelighet og struktur i hverdagen.    

Årlige helsekontroller.  «Helsesjekk ved utviklingshemning» (et program finansiert av Helsedirektoratet) anbefaler årlige helsekontroller hos fastlegen.  De har utviklet informasjon til både helsepersonell og miljøarbeidere, i tillegg til tilrettelagt tekst til utviklingshemmede om kreft, sykehuspass og forberedelser til helsesjekk.  Se meny til venstre i linken.

«Balansgång på slak lina : om att åldras med autismspektrumtillstånd» er en bok av Gunilla Brattberg.  Hun fikk diagnosen Asperger da hun var 55 år.


Linker fra tidligere år

Funksjonshemning og aldring. Nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har informasjon om utviklingshemning/funksjonshemning og aldring som kan være nyttig.

Seniorkurs.  Utviklingshemning og aldring arrangerer et seniorkurs for voksne i samarbeid med bl.a. Autismeforeningen i Norge. Kurset henvender seg til voksne og eldre med utviklingshemning med ev. ledsager/tilrettelegger. Kurset har ulike temaer hvert år, men vil i hovedsak handle om helse- og fritidsaktiviteter i eldre år. I løpet av kurset arbeider alle deltakerne med en egen plan for sine dager

Gratis råd og veiledning.  De ansatte i Utviklingshemning og aldring gir gratis råd og veiledning (med mindre større reise- og oppholdsutgifter er involvert). Både tjenesteytere, pårørende og personer med utviklingshemning kan ta kontakt.

Rapport fra Autismeenheten.  Rapport nr. 1 – 2006 heter «Livskvalitet og levekår i den eldre delen av autismebefolkningen» og er skrevet av Kolbein Lyng. Rapporten er på 127 sider, inkludert 5 sider med referanser (faglige artikler på både engelsk og norsk). Rapporten kan nedlastes gratis.  Du kan også lese en kort oppsummering her.

Kronikk om dobbelaldring.  I Dagsavisen i 2009 skrev Kirsten Thorsen og Vigdis Hegna Myrvang om systemsvikt. Gamle foreldre bør kunne trappe ned sitt omsorgsarbeid, men de må ofte heller gi mer omsorg fordi deres voksne barn får helseplager ifb aldring.  Thorsen og Myrvang har også skrevet en bok som heter «Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning.  Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre.» 

Utviklingshemning og aldring
 (en bok fra 2009) har en hel kapittel om autisme og aldring.  Se innholdsfortegnelsen her

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer