Aktivitetsplan Pasient- og pårørandeopplæring 2018

Aktivitetsplanen fra Lærings- og mestringssenteret med tilbud for pasient- og pårørendeopplæring i 2018. Etter sommeren kommer det en ny oversikt over alle tilbud til høsten.

 

 

 

https://helse-mr.no/Documents/LMS/Aktivitetsplan%20LMS.pdf