Aktivitetsplan Helse Møre og Romsdal hausten 2020

 

Her finn du Helse Møre og Romsdal sin aktivitetsplan med kurs og opplæring for hausten 2020:

Aktivitetsplan for Helse Møre og Romsdal haust 2020