AKTIVITETSPLAN HELSE MØRE OG ROMSDAL VÅREN 2020

Her finn du aktivitetsplanen for Helse Møre og Romsdal våren 2020:  

Aktivitetsplan vår 2020-3

For meir informasjon om Helseforetaket sine kurs og opplæringstilbud kan du gå på nettsida deira: 

https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer