Aktivitetsplan for pasient- og pårørendeopplæring 2015

Helse mr logo

 

Helse M&R Aktivitetsplan 2015 mere info…….

Med vennleg helsing
Toril Kvisvik

Seksjonsleder Lærings- og meistringssenteret

Samhandlingsavdelinga
Helse Møre og Romsdal HF

+47 71 12 09 99/95 78 14 32
Toril.Kvisvik@helse-mr.no
helse-mr.no
facebook.com/HelseMoreogRomsdal

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer