Aktivitetsplan 2017 Helse M&R-Mange kurs til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal våren 2017

Aktivitetsplan 2017 Helse M&R
Mange kurs til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal våren 2017. Aktivitetsplan inneheld ei oversikt over tilboda i Molde, Ålesund, Volda og Kristiansund. Knapt 100 ulike kurs finn du i lista og mange av desse går fleire gonger. Her er aktivitetsplan våren 2017……