Aktiviteter i gymsal

Klikk her for å få en beskrivelse av de aktivitetene som ble gjennomført den 25.3.2010 (Word-dokument).

Klikk her for å få en beskrivelse av de aktivitetene som ble gjennomført den 22.4.2010 (Word-dokument).

Klikk her for å få en beskrivelse av de aktivitetene som ble gjennomført den 6.5.2010 (Word-dokument).