Andre språk (other languages)

Andre språk (other languages)
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 8 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Lettforståelig informasjon om diagnosene, rettigheter og tjenester er viktig for hverdagsmestring. Det er ikke alltid lett å få tak i hvis man ikke har norsk som morsmål. Her har vi samlet linker til informasjon på andre språk.

Noen av linkene er også nyttige for medlemmer som har familie i andre land, eller som reiser utenlands og trenger å forklare barnets atferd til sikkerhetsvakter, kabinpersonalet osv.  

Click here and choose language to read this article in your own language.
Klikk her og velg språk for å lese denne artikkelen i ditt eget språk.


Skolerettigheter

Skolerettigheter. Dysleksi Norge har oversatt en brosjyre om dysleksi og rettigheter i skolen til ni språk. Mye er også relevant for elever med andre diagnoser.

Videregående opplæring. På vilbli.no er interessetesten og beskrivelsen av de 12 utdanningsprogrammene oversatt til mange språk. Rettighetene til elever med særskilte behov er dekket i heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne:  Hvilke rettigheter har familien?»

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Her finner du informasjon om PP-tjenesten på 12 språk.  Faktaarkene er rettet mot foresatte og elever, mens informasjonsarkene  er rettet mot lærere og andre ansatte.

Elevens psykososiale miljø. I brosjyren «Elevenes psykososiale skolemiljø – til deg som er forelder» finner du en informasjon om hva du kan gjøre hvis eleven sliter med mobbing, mistrivsel e.l. Brosjyren er oversatt til polsk, litauisk, kurdisk, arabisk og somali.


Andre rettigheter og tjenester 

Tolketjenesten. Du har rett til informasjon om egen/barnets helsetilstand og behandling.  Informasjonen skal være på et språk du forstår.  Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk, men du kan selv be at de bestiller en tolk.  Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.  Dette gjelder spesielt ved psykiske lidelser og alvorlige eller kroniske sykdommer.  Barn skal ikke brukes som tolk.  Les mer i brosjyren «Pasient og tolk«, som er oversatt til 23 språk.  

Familiens rettigheter.  Heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne:  Hvilke rettigheter har familien?»  gir oversikt over rettigheter fra fødsel til ung voksenalder, inkludert rettigheter knyttet til opplæring, utdanning, bolig og arbeid.  Heftet er oversatt til engelsk og samisk.  

Kommunale tjenester.  «Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen» gir oversikt over hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss.  Håndboka er oversatt til engelsk, samisk og urdu.  

Helsetjenester.  Kommunikasjonspermene fra Sykehuset Østfold inneholder spørsmål og beskjeder til pasienter på norsk og pasientens morsmål med visuell støtte.

Barnevern. Brosjyren «Barnevern til barnets beste» finnes på norsk, urdu, somali, polsk, russisk og samisk.


Informasjon om autisme

Fylkeslagets artikler på andre språk.  Bruk translate.google.no til å oversette tekst fra fylkeslagets nettside og sidene som vi linker til.  Bare lim inn tekst eller artikkelens nettadresse, velg språk og klikk på «oversett.»  Oversettelsene vil aldri være 100% perfekt, men er langt bedre enn ingenting.  Her kan du se en trinn for trinn video, som kan hjelpe deg å komme i gang med Google translate. Du kan også prøve oversettelsestjenesten fra Microsoft Bing.

Informasjonsmateriell på nesten 30 språk.  Autismeforeningens britiske søsterorganisasjon, The National Autistic Society (NAS), har oversatt noe av sitt informasjonsmateriell til en rekke språk: albansk, arabisk, bengali, kinesisk, cymraeg (walisisk), tsjekkisk, farsi, fransk, tysk, gresk, gujarati, hindi, italiensk, kurdisk, latvisk, mirpuri, polsk, portugisisk, punjabi, russisk, somali, spansk, sylheti, tamil, tigrinya, tyrksik, urdu og vietnamesisk. Her finner du oversikten: http://www.nas.org.uk/languages

Kortfattet informasjon å ta med på reise. National Autistic Society selger et «Autism Alert Card,» men vedlegget til kortet er tilgjengelig gratis på forskjellige språk. Vedlegget inneholder kortfattet informasjon og er lett å brette og ta med i lommeboka. Vedleggene er tilgjengelig direkte her eller via språksidene linket herfra:  http://www.nas.org.uk/languages.

Klassiske artikler på over 10 språk.  «Ten things every child with autism wishes you knew» kom først i november 2004.  Siden da har den blitt utvidet til en bok med samme tittel, oversatt til dansk og en rekke andre språk, og inspirert en lignende artikkel om elever med autisme.  Klikk her for å lese artiklene på diverse språk.   

Autismeforeninger i andre land.   Action for autism, som er en av mange autismeforeninger i India, har laget en oversikt over autismeforeninger i andre land.  Autism Europes nettside inneholder en oversikt over våre søsterorganisasjoner i Europa.   

Tips:  Ønsker du å snakke med noen i lignende situasjon som kan morsmålet ditt?  I så fall, send en epost til akershus@autismeforeningen.no og vi kan prøve å få tak i noen.

Top