Adresse og telefonnummer

 

Postadressen vår er Autismeforeningen i NT, Symreveien 24, 7654 Verdal

Telefonnummer til leder er 90946603

Mailadressen til henvendelser er nord-trondelag@autismeforeningen.no.