Å snakke med barn med funksjonshemming

Habiliterinsteamene i Helgelandssykehuset inviterer til kurs med Christina Renlund 17 juni på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.
Temaet er: Hvordan bli bedre til å lytte og snakke med barn med fungsjonshemming.
Se vedlagte invitasjon for ytterligere informasjon:icon Kursinvitasjon