Tilrettelagt svømmekurs hos Lambertseter svømmeklubb

Lambertseter svømmeklubb arrangerer svømmekurs for de som har spesielle behov.

Se link for mer informasjon: http://www.lsvk.no/svommeopplaering/nivaer/tilrettelagt/