Nyhetsbrev februar 2012

Velkommen til nyhetsbrevet for februar 2012

Vi minner om påmelding til våre kveldskurs i mars, med tema «Hverdagsmestring for hele familien.»  Målgruppa er dere som har barnehage- eller barneskolebarn.  Les mer her.  puslebit.jpg

Månedens gylne puslebrikke

I denne utgaven hyller vi alle som var med å bygge opp foreningen, som ble stiftet i Bærum i 1965, under navnet «Landsforeningen for psykotisk utviklingshemmede

På den tida visste ingen særlig mye om autisme — ikke engang forskere.  Samtidig var det veldig få tilbud til diagnosegruppen, noe som gjorde at barn ofte måtte flyttes hjemmefra for å få et tilbud i det hele tatt.  På mange måter måtte foreningen starte på bar bakke, og i dag nyter vi godt av innsatsen til pionerene.

Noen av pionerene var foreldre, mens andre var fagfolk rundt om i verden, f.eks. Ivar Løvaas og Demetrious Haracopos.  Haracopos døde dessverre for to måneder siden, kun 71 år gammel.  Anne Maj Kvale, tidligere leder i foreningen, skrev følgende:   «Autismeforeningen i Norge har mye å takke Demetrious for. Jeg har ikke tall på alle ukene han tilbragte i den norske fjellheimen for å skolere oss og norske fagfolk innen autismefeltet.»  Våre tanker går til hans nærmeste.  Les mer i «Autisme i dag» nr. 1/2012, side 24.


kunnskap.gif Nytt i kunnskapsbanken

 Matvansker i hverdagen – Hverdagen er ofte slitsom for hele familien når barnet med ASD spiser ensidig, avviser maten og/eller er urolig under måltider.  Bedre hverdagsmestring starter med å se på helheten.  Artikkelen fokuserer på sansene, motorikk, sosiale ferdigheter, og selvstendighet rundt måltider.     

Artiklene i arkivet oppdateres ofte med nye linker.  Ta en titt på disse oppdaterte artiklene:

Aldring
Tilsyn 2011 
Studenter med ASD
Fra fortvilelse til håp – dikt og ord til ettertanke
 


sm__nytt.gifSmånytt

I dette nummeret:  Særfradraget for store sykdomsutgifter, konkurranse om nye applikasjonsidéer, bruk av tvang og makt, ny ballgruppe på Romerike, kreft hos utviklingshemmede, mestringsgrupper innen psykisk helse, og pårørendegrupper til de som har voksne barn med psykoselidelse.    

Særfradrag for store sykdomsutgifter må ikke fjernes, men bedres.  Som vi nevnte i januar, arbeider regjeringen med å avvikle særfradraget.  En underskriftskampanje ble opprettet for å stanse avviklingen, og du kan signere den her, hvis du er enig.  Vi minner at det er viktig å bruke retten til særfradraget når du fyller ut selvangivelsen for 2011.  Da vil du beholde retten til og med 2014. Hvis ikke, har fradragstoget gått.  Les mer her.  Tips:  FFO arrangerer skattekveld om særfradraget 29. mars.

Har du en super app-idé? Nå får du muligheten til å utvikle din egen drømmeapplikasjon!  Hovedpremien er kr. 10.000 og alle som deltar i konkurransen kan også finne en iPad2.  Konkurransen er åpen til ungdomsskole- og vgs. elever i Norge og varer fram til 23. mars.  Les mer her.

Bruk av tvang og makt.  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1.1.2012, og kapittel 9 handler om bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede.  Rundskrivet er ikke ferdig ennå, men nye maler for vedtak, meldinger og søknader for dispensjon er tilgjengelige på helsedirektoratet.no.

Planer om ny ballgruppe på Romerike.  Tilbudet er til utviklingshemmede fra 8 til 18 år.  De starter med en aktivitetskveld i Skedsmohallen tirsdag 13. mars.  Les mer her.   

I anledning Verdens kreftdag 4. februar ønsker vi å informere om to ressurser:  boka «Kreft hos voksne og eldre personer med utviklingshemning» og nettfilmen «Gunvor skal til mammografi.»  Filmen kan brukes av kvinner som trenger en mer visuell gjennomgang av hva en mammografi undersøkelse er.

Mestringsgruppe innen psykisk helse. LMS Blakstad har et gruppetilbud for pårørende generelt innen psykisk helse. Gruppen gir rom for å dele erfaringer og temaer som berører på tvers av diagnoser; kommunikasjon, forventinger, sorg og møte med helsevesen. Gruppen treffes 10 ganger, med undervisning i relevante temaer på noen av treffene.  Tilbudet starter opp i vår 2012. Ta kontakt med postlms@vestreviken.no.

Unge voksne med psykoselidelse.  Psykoedukativ flerfamiliegruppe er et tilbud over to år, hvor hele familien møtes til samlinger annenhver uke. Dette er et strukturert opplegg med problemløsning som metode. Her er fokus på kommunikasjon og økt forståelse for primært psykose. Tilbudet gis unge voksne med psykoselidelse men det kan også være aktuelt for enkelte med en autismelidelse med psykose. Det starter opp en gruppe i vår 2012.  Tilbudet er et samarbeid mellom LMS Vestre Viken og DPS Asker. Ta kontakt med postlms@vestreviken.no


kalender.jpgKalender

01.03.12  Hverdagsmestring for deg som har barnehagebarn (kveldskurs i Oslo).  Meld deg på i dag!

01.03.12  Betalingsfrist for medlemskontingenten.  Vi håper dere vil fortsette å støtte oss i 2012.  Hvis du ønsker å endre medlemskapstype eller ikke har fått faktura, les mer her.  

08.03.12  Hverdagsmestring for deg som er pappa til et barneskolebarn (kveldskurs i Oslo).  Kun 6 plasser igjen. 

mars     Oversikt over eksterne kurs i mars.  Her finner du mange seminarer som kan bidra til bedre hverdagsmestring, enten du er pårørende, jobber med personer med ASD eller har diagnosen selv.  Alternativ kommunikasjon, fysisk aktivitet, utfordrende atferd og dagliglivs ferdigheter er blant temaene.  Hele åtte kurs arrangeres på kveldstid eller i helgene i mars.  

13.03.12  Foreldregruppetreff (Ski)

29.03.12  Skattekveld om særfradrag for store sykdomsutgifter (Lørenskog).  Arrangeres av FFO.

31.03.12   Søknadsfrist – sommerseminaret (Gudbrandsdal leirskole).  Se «Autisme i dag» nr. 1/2012, side 18-19.  Hvis du ikke har fått bladet, ta kontakt med foreningens kontor.  

12.04.12   Hverdagsmestring for deg som er voksen med Asperger eller høytfungerende autisme.  Nærmere info kommer. 

21.04.12  Klatring (Vulkan klatresenter i Oslo)

vår 2012   Oversikt over eksterne fritidstilbud, med både faste tilbud og engangsbegivenheter.

vår 2012   Lyst på å lære noe? Gå til kursoversiktene for april og mai.   

Tips:   Det skjer my
e spennende i Oslo fylkeslag også.  Generelt sett er  medlemmer fra Akershus velkommen på deres arrangementer.  Les mer i nyhetsbrevet til Oslo fylkeslag.

Til internt bruk 1 2 3 4  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer