NAV Hjelpemidler sine sider om kommunikasjon og ASK

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon på http://www.kunnskapsbanken.net/kommunikasjon/. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

ASK er alternative måter å uttrykke seg på, som for eksempel grafiske symboler, tegn-til-tale og datatekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralene har kunnskap om hjelpemidler for ASK-brukere og hvordan omgivelsene kan tilrettelegge for at ASK-brukere får benyttet disse på best mulig måte.

Sidene finner dere på: www.kunnskapsbanken.net/kommunikasjon

På YouTube finner dere en kort video som presenterer sidene: https://www.youtube.com/watch?v=3aKiyxtAUOQ

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer