10 ting som kan stimulere lese- og skriveutviklingen

I denne artikkelen kan du lese om 10 ting som kan stimulere lese- og skriveutviklingen. Vi tipser også om nye bøker og kommende kurs.


 
Mange elever med autisme/Asperger sliter med lesing og skriving. Noen av dem har dysleksi, som forekommer hos cirka 3-5% av skoleelever ifølge Statped. Andre har ikke dysleksi men en sammensatt blanding av vansker innenfor andre områder, for eksempel språk, motivasjon, konsentrasjon, utholdenhet, leseforståelse osv.
Det er mye som lærere eller foresatte kan prøve for å stimulere lese- og skriveutviklingen. Her kommer 10 eksempler:
1)  Nettbrett. På Jong skole i Bærum bruker de nettbrett i lese- og skriveopplæringen. De har gode erfaringer med det, ikke minst med minoritetsspråklige elever. I kortfilmen her kan du se hvordan Jong skole bruker nettbrett. Rektoren, en lærer og en forsker forteller også om skolens erfaringer med metoden.
2) Lesebingo. Mange skoler og biblioteker har prøvd lesebingo, og de opplever at barna leser som aldri før. Man kan bruke et bingoskjema med forskjellige typer tekster eller forskjellige lesesituasjoner i rutene. Det er bare fantasien som setter grensene.
3) LIMMLIMM er en læremiddelpakke som ble utviklet spesielt for elever på autismespekteret. Del 1 (begynnende leseopplæringen) er delt i fire nivåer: ett ord, to ord, tre ord og lesing knyttet til fakta. Del 2 er beregnet for elever som kan avkode, men som sliter med å forstå budskapet i en tekst. Her kan du se noen av  læremidlene som de bruker på de forskjellige nivåene.  LIMM kan bestilles på www.songvaar.no.
4) Ordbygging med Lego. Finn frem legoklossene og skriv på dem med tusj (bokstaver eller ord). Da lærer ungene å lese og skrive samtidig som de leker. Inspirasjon finner du her.
5) Penere håndskrift med Lego. Barn skal lære å skrive bokstaver i riktig høyde, og «bokstavhus» med loft, stue og kjeller er et kjent begrep på mange skoler. Hva med å plassere Legoklosser i bokstavhus for å vise riktig høydemønster i et ord? Inspirasjon finner du her.
6) Lettleste nyheter. Barnslige tekster og illustrasjoner kan være stigmatiserende for eldre elever som sliter med lesingen. Lettleste og illustrete nyheter kan være mer motiverende for noen. Klar Tale har et enkelt språk og opplesningsfunksjonm, og man kan bli tilhenger av Klar Tale på facebook for å få tips om dagens nyheter. Nyheter i bilder er et enda enklere alternativ, med symboler til nesten alle ordene i de korte nyhetsinnleggene. Nyheter i bilder har også en facebookside.
7) Høytlesning. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom lesing for barn og aktivitet i de delene av hjernen som er knyttet til språklig utvikling. Disse områdene er svært viktige for utviklingen av leseferdigheter. Les mer om forskningen her.
8) Synsundersøkelse. Ifølge nasjonale retningslinjer bør alle barn med lesevansker eller funksjonshemninger bør gjennomgå en  synsundersøkelse. Hvis undersøkelsen ikke avdekker synsfeil og barnet har tegn på synsvansker som ikke kan forklares, kan man be om henvisning til Statped for en tverrfaglig utredning av synsfunksjon.
9) Bokstav-tv. Lesekorpset er en norsk serie som inspirerer barn til å utforske alfabetet. Med Lesekorpset finner barna lyden som hører til bokstaver (en bokstav pr. episode). Se episodene på NRK nett-tv.
10) Observasjon. Se etter tegn på lese- og skrivevansker. Det finnes mange typer tegn, både direkte og indirekte:

  • Fonologiske vansker, f.eks. problemer med å rime.
  • Svakt arbeidsminne, f.eks. problemer med å huske og utføre beskeder med flere ledd.
  • Problemer med lesing, f.eks. at barnet sliter med å lese håndskrift (også sin egen).
  • Problemer med håndskrift, f.eks. ujevn skrift og dårlig linjeføring.
  • Problemer med rettskriving, f.eks. at barnet skriver ptr istedenfor Petter.
  • Atferdsvansker, f.eks. uvilje, vegring og unngåelsesatferd.
  • Dårlig utholdenhet under lese- og skriveoppgaver.
  • En forsinket lese- og skriveutvikling.

For mer detaljert informasjon om tegn på dysleksi og dysgrafi, se Lesesenterets liste over særtrekk. Se også www.dysleksiforbundet.no og «Vanliga tecken på skrivsvårigheter
Hvis du som foresatte eller lærer ser at en elev har tegn på lese- og skrivevansker, ta kontakt med PPT. Hvis tiltak anbefalt av PPT ikke gir et tilfredsstillende resultat, kan eleven henvises til Statped.


Lyst til å lære mer?

Les mer i fylkeslagets artikler ««Viktig å vite om lese- og skrivevansker» og «Nytt om lese- og skrivevansker». Hvis du vil fordype deg i temaet, se bok- og kurstipsene under. Tipsene er kun til informasjon og er ikke en anbefaling.
Nye bøker

Kommende kurs i 2015

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer