Foreldrekveld på Ahus 5.11.13

Velkommen til en nyttig foreldrekveld på Ahus 

Foreldregruppe Nedre Romerike inviterer til en nyttig temakveld om selvstendighet. Deltakerne trenger ikke være medlem i foreldregruppa eller ha tilknytning til Ahus. Foredraget passer best for deg som har et barn med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. Det spiller liten rolle hvor gammelt barnet er, så lenge du ønsker å lære om overgangen til egen bolig, arbeidsliv og voksenlivet generelt.  

Når:       
Tirsdag 5. november 2013, kl. 18-21.  Enkel servering.

Hvor:      
Lærings- og mestringssenteret (LMS) på Ahus. Ahus er tilgjengelig med buss eller bil. Se «Kart og veiviser» og «Parkering«. LMS er lett å finne. Gå inn hovedinngangen og fortsett gjennom hovedkorridoren forbi resepsjonen til du kommer til «helsetorget» med PCer og brosjyrer. Inngangen til LMS er ved helsetorget, på høyre side. Se «Oversiktskart Nordbyhagen – avdelinger

Programmet:

kl. 18.00  To spesialpedagoger ved Voksenhabilitering holder innlegg om selvstendighet.
Stikkord for innlegget vil være overgangen fra å være ungdom til å være voksen, når man har Asperger eller høytfungerende autisme. Fokuset vil være på bl.a. bolig, arbeid og fritid, og spesialpedagogene kommer til å dele tips om relevante tiltak, metoder og hjelpemidler. 

kl. 19.00  Servering og erfaringsutveksling.
Fylkeslagets motto er «Sammen er vi sterke,» og vi ønsker å legge til rette for nettverksbygging og samtaler med andre i samme situasjon. Derfor har vi satt av to timer til erfaringsutveksling. Vi gleder oss til å høre dere fortelle om barnas framgang og gode lokale tilbud, men det er selvfølgelig også lov å dele bekymringer og frustrasjoner. 

kl. 21.00   Ferdig for kvelden.

Påmelding:
Det er ingen påmeldingsfrist, men på grunn av begrenset plass oppfordrer vil alle til å melde seg på så snart som mulig. Fyll ut påmeldingsskjemaet på nettsiden vår. 

Vi har plass til ca. 20 deltakere. Første mann til mølla.  

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer