Velkommen til likepersonkurs med Autismeforeningen i Norge!

Dette kurset er for deg som er eller skal bli registrert likeperson i Autismeforeningen i Norge (AiN). Likepersonsarbeidet er en viktig del av medlemstilbudet i foreningen. Kurset skal trygge likepersonene i de oppgavene dere har fått. Som likeperson møter du nye situasjoner hele tiden. Du kan alltid komme tilbake til kurset for å se deler eller hele kurset på nytt. Lykke til i ditt viktige verv som likeperson!
Kurset, som psykiatrisk sykepleier og veileder Marie Storjord har utviklet, er delt opp i fem deler. Hver del inneholder en film, en oppsummering og en refleksjonsoppgave. Likeperson Helene Kværnø er en erfaren likeperson i foreningen, og i slutten av hver film gir hun tips og råd for hvordan man kan håndtere ulike situasjoner. Kurset begynner når du trykker på første film.

Informasjon om kurset

Likepersonskurset tar totalt cirka 90 minutter å gjennomføre. Du kan gjennomføre hele kurset på en gang eller dele det opp. Etter gjennomført kurs vil du komme til en side som oppsummerer innholdet og sikrer at du har vært gjennom alle delene av kurset. Lokallagene i Autismeforeningen er ansvarlig for likepersonsarbeidet. Ta gjerne kontakt med ditt lokallag for en forventningsavklaring etter gjennomført kurs. Det er du som legger rammene for ditt likepersonsarbeid sammen med lokallaget ditt.
Hvis du har spørsmål knyttet til gjennomføring av kurset eller tekniske utfordringer kan du alltid ta kontakt med sekretariatet.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer