3. God samtaleteknikk i en digital verden

God samtaleteknikk i den digitale verden vil langt på vei være det samme som i den virkelige verden, men det kan by på noen ekstra muligheter og utfordringer. I denne delen skal vi se på fordeler og ulemper ved å bruke digitale verktøy. Vi skal også se på kommunikasjonsteknikker generelt.
Start video

God samtaleteknikk

«Har jeg forstått deg riktig ...?» og «Vil du fortelle mer om dette?» er gode spørsmål å stille for å sette den andre i fokus. Ved å spørre viser du interesse og gir den andre mulighet til å fortelle mer.

Det er lett å gi råd fordi du vet hva som hjalp deg. Du forsøker å fjerne hindringen for den andre ved å rive ned veggene. Problemet er bare at han ikke får brukt sin kompetanse om seg selv. Spør heller: «Hva har du prøvd tidligere/hva hjalp deg forrige gang ting var vanskelige?» Så kan dere kan sammen finne informasjon og legge en plan for veien videre.

Fordeler og ulemper ved digital kommunikasjon

Fordeler med digital kommunikasjon er:

Ulemper kan være:

Refleksjonsspørsmål

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer